Kva er inkluderingsdugnaden?

19.05.2020
Inkluderingsdugnaden er eit felles samfunnsoppdrag for å inkludere fleire i jobb. Arbeidsgivarar blir særleg oppfordra til å bidra inn i dugnaden saman med NAV.
Dugnaden involverer mellom anna NAV, partane i arbeidslivet, arbeidsgivarar, utdannings- og helseinstansar, og ikkje minst dei som sjølv står på utsida av arbeidslivet.  

Regjeringen.no sin nettside om inkluderingsdugnanden

Tre hovudområde
Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområde: Redusert risiko ved å tilsette, arbeid og psykisk helse og bedre høve til opplæring.

For NAV handlar inkluderingsdugnaden om å spisse innsatsen vår retta mot samarbeidspartane:

• Samarbeid med arbeidsgivar
• Samarbeid arbeid og helse
• Samarbeid arbeid og utdanning

Lokal satsing
Arbeidsinkludering er ein av NAV Vestland sine kjerneaktivitetar, og noko vi jobbar med kvar dag. Målgruppene for inkluderingsdugnaden er unge under 30 år som har behov for hjelp til å kome i jobb, flyktningar/innvandrarar frå landgruppe 3, og personar med nedsett funksjonsevne.

Alle NAV kontora i Vestland har marknadskontaktar som kan bli kontakta for verksemder som ynskjer å bidra til arbeidsinkludering av dei som står eit stykke frå arbeidsmarknaden. 

Statlege verksemder i  Bergen kan få konkret hjelp til inkluderingsdugnaden frå NAV Bergenhus.
Les meir om NAV sitt tilbod til statlege verksemder i Bergen

Vi inkluderer er eit prosjekt innanfor inkluderingsdugnaden der NAV Vestland er pilot. Gjennom Vi inkluderer!  kan NAV i samarbeid med tiltaksarrangører bistå verksemder som ynskjer å delta i inkluderingsdugnaden. 

Slik går du fram: Veiviser til inkludering

Inkluderande samarbeidsavtalar
Et godt verkemiddel for rekruttering og inkludering er å inngå samarbeidsavtalar mellom NAV og næringsliv. Avtalar kan vere nasjonale og inngått sentralt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller det kan vere lokale avtalar gjeldande for Vestland fylke.

Samarbeidsavtalene skal bidra til at dei prioriterte gruppene enklare kjem inn i arbeidslivet. Det betyr at dei som er eit stykke unna arbeidsmarknaden får sjansen til varig jobb via kvalifisering og tilsetting gjennom bruk av NAV sine verkemiddel etter behov.

Støtte til arbeidsgivarar
NAV Vestland kan understøtte arbeidsgivarar som bidreg til arbeidsinkludering både fagleg og økonomisk. NAV har støtteordningar som skal kompensera for lågare verdiskapingsevne samt støtteordningar ved behov for ekstra oppfølging/opplæring og utgifter til tilrettelegging:

Lønnstilskudd, mentor, inkluderingstilskudd.
Tilbake til oversikten

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
25.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
frida chatbotNAVs chatbot svarer døgnet rundt
13.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
26.05.2020
Webinar: Rus og spel
Les mer
27.05.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
27.05.2020
Webinar: Rekruttering
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
25.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
frida chatbotNAVs chatbot svarer døgnet rundt
13.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
26.05.2020
Webinar: Rus og spel
Les mer
27.05.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
27.05.2020
Webinar: Rekruttering
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet