NAV-tilbod til statlege verksemder i Bergen

12.05.2020
Treng du hjelp, eller har du spørsmål om rekruttering og inkludering? Ta kontakt med oss!
Gjennom regjeringa sin inkluderingsdugnad er målet at minst 5 prosent av dei nytilsatte i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. NAV over heile landet kan yte støtte til statlege arbeidsgivarar i rekrutterings- og inkluderingsprosessen.

NAV region Bergen har ein særskilt satsing mot statlege verksemder i samband med inkluderingsdugnaden.

To dedikerte marknadskontaktar er knytta til satsinga: Ta kontakt med Berit Gimnes Kaurel (tlf: 48 40 82 38) eller Tove Solberg tlf: (90 56 72 10)

Tilbod til statlege verksemder:
  • finne fram til kvalifiserte kandidatar i målgruppa i NAV sine register
  • avklare kandidatane sin motivasjon og oppmode aktuelle kandidatar til å søkje
  • eventuelt oversende CV-ar for aktuelle kandidatar til arbeidsgivar 
  • avklare eventuelle behov for tilrettelegging, kva verkemiddel som følgjer kandidaten, samt sikre vidare oppfølging frå NAV
  • vurdere samarbeid med arbeidsgivar om kvalifisering av kandidater som gjennom kvalifiseringsløp på sikt kan fylle kvalifikasjonskrava for ei statleg stilling. 
NAV har fleire verkemiddel som verksemder kan ha nytte av. Aktuelle verkemiddel hos NAV kan være:

•    lønnstilskudd
•    mentorordning
•    inkluderingstilskudd
•    ulike andre hjelpemidler

Kva verkemiddel som bør nyttast, er avhengig av behovet til den enkelte kandidat. NAV gjer ein individuell vurdering i samråd med brukar og arbeidsgivar.
Tilbake til oversikten

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
25.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
frida chatbotNAVs chatbot svarer døgnet rundt
13.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
26.05.2020
Webinar: Rus og spel
Les mer
27.05.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
27.05.2020
Webinar: Rekruttering
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
25.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
frida chatbotNAVs chatbot svarer døgnet rundt
13.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
26.05.2020
Webinar: Rus og spel
Les mer
27.05.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
27.05.2020
Webinar: Rekruttering
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet