NAV-tilbud til statlige virksomheter i Bergen

12.05.2020
Trenger du hjelp, eller har du spørsmål om rekruttering og inkludering? Ta kontakt !
SolbergKaurel3
Markedskontaktene Tove Solberg (t.v.) og Berit Gimnes Kaurel fra NAV region Bergen bistår statlige virksomheter i inkluderingsarbeidet.
NAV region Bergen har en særskilt satsing mot statlige virksomheter i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Gjennom satsingen skal statlige virksomheter få konkret hjelp.   

NAV kan bistå med:  

• å finne aktuelle kandidater blant arbeidssøkere i målgruppen  
• å avklare motivasjon og oppfordre aktuelle kandidater til å søke  
• å oversende CV-er for aktuelle kandidater til arbeidsgiver (med samtykke fra søkerne)  
• å avklare eventuelle tilretteleggingsbehov og vurdere virkemidler NAV rår over  
• å følge opp nyansatte etter ansettelse  
 
Stillinger vi kan samarbeide om:   
 
• midlertidig oppstått behov som ikke skal lyses ut offentlig; såkalte administrative stillinger  
• andre midlertidig behov som oppstår, f.eks. i påvente av utlysning av en stilling, ved plutselig oppståtte vikarbehov   
• traineestillinger i staten, mer info her  
• offentlig utlyste stillinger   
 
Andre aktuelle virkemidler: 
 
Lønnstilskudd  
Mentorordning 
Inkluderingstilskudd 
 
Hvilke virkemidler som bør brukes, avhenger av behovet til kandidaten.    
 
Kontaktpersoner til statlige virksomheter i Bergen: 

Berit Gimnes Kaurel mobil: 48 40 82 38  / Tove Solberg mobil: 90 56 72 10    
 
Vi kommer gjerne ut i virksomheten for å  informere. 
Tilbake til oversikten

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet