Nettverk for statlige virksomheter i Vestland

05.05.2020
Nettverket skal blant annet bidra til styrke kravet om mangfold og bygge kompetanse i statlige ansettelsesprosesser.
Meld deg på webinar 11. juni

Rekrutteringsarbeidet i staten skal ha en bred og inkluderende tilnærming. Statlige virksomheter skal søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all tilgjengelig kompetanse i samfunnet. Her kan NAV-tilbud til statlige virksomheter spille en viktig rolle.

Mange arbeidssøkere opplever at den nedsatte funksjonsevnen, eller hull i CV-en blir en så dominerende faktor i andre menneskers opplevelse av dem, at de reelle kvalifikasjonene deres ikke blir ordentlig oppfattet, eller vurdert. Også her kan NAV-tilbud være en stor hjelp i inkluderingsarbeidet til statlige virksomheter.

Samarbeidsarena
Rekrutteringsnettverket er en samarbeidsarena som gir faglig påfyll og muligheter for kunnskaps- og erfaringsdeling med sentrale innledere som sitter på nødvendig kunnskap for å få til gode rekrutteringsprosesser. Sentrale og gjennomgående tema på samlingene er:
 
  • Rekrutteringsprosessen; Hvordan bedre virksomhetens evne til rekruttering og inkludering av kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.
  • Mangfoldserklæringen; Hvordan praktisere kravet om mangfold i forbindelse med stillingsutlysning i statlig sektor? Viktige stikkord er kvalifikasjonsprinsippet og positiv særbehandling.
 
17 virksomheter deltar i nettverket og flere er velkommen. 
 
Workshop
For å sikre partsrepresentasjon ønsker vi å ha ledere som rekrutterer og ansatterepresentanter/ tillitsvalgte. Vi samles to ganger i året til workshop med innledninger. Vi samarbeider nå med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for å sikre et best mulig faglig opplegg.
 
Kontaktperson er arbeidslivscoach Harald Simonsen (tlf.: 99 53 07 27)
 

 
Tilbake til oversikten

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sigrun v%c3%a5geng - foto eivind skifjeld liteIA-Podkast: Hvordan vil korona påvirke arbeidslivet fremover?
23.06.2020
kompetanse1Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud
22.06.2020
illustrasjon navNy nettside: Forebygge og redusere sykefravær og frafall
21.06.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sigrun v%c3%a5geng - foto eivind skifjeld liteIA-Podkast: Hvordan vil korona påvirke arbeidslivet fremover?
23.06.2020
kompetanse1Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud
22.06.2020
illustrasjon navNy nettside: Forebygge og redusere sykefravær og frafall
21.06.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet