Nettverk for statlige virksomheter i Vestland

05.05.2020
Nettverket skal blant annet bidra til styrke kravet om mangfold og bygge kompetanse i statlige ansettelsesprosesser.
Rekrutteringsarbeidet i staten skal ha en bred og inkluderende tilnærming. Statlige virksomheter skal søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all tilgjengelig kompetanse i samfunnet. Her kan NAV-tilbud til statlige virksomheter spille en viktig rolle.

Mange arbeidssøkere opplever at den nedsatte funksjonsevnen, eller hull i CV-en blir en så dominerende faktor i andre menneskers opplevelse av dem, at de reelle kvalifikasjonene deres ikke blir ordentlig oppfattet, eller vurdert. Også her kan NAV-tilbud være en stor hjelp i inkluderingsarbeidet til statlige virksomheter.

Samarbeidsarena
Rekrutteringsnettverket er en samarbeidsarena som gir faglig påfyll og muligheter for kunnskaps- og erfaringsdeling med sentrale innledere som sitter på nødvendig kunnskap for å få til gode rekrutteringsprosesser. Sentrale og gjennomgående tema på samlingene er:
 
  • Rekrutteringsprosessen; Hvordan bedre virksomhetens evne til rekruttering og inkludering av kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.
  • Mangfoldserklæringen; Hvordan praktisere kravet om mangfold i forbindelse med stillingsutlysning i statlig sektor? Viktige stikkord er kvalifikasjonsprinsippet og positiv særbehandling.
 
17 virksomheter deltar i nettverket og flere er velkommen. 
 
Workshop
For å sikre partsrepresentasjon ønsker vi å ha ledere som rekrutterer og ansatterepresentanter/ tillitsvalgte. Vi samles to ganger i året til workshop med innledninger. Vi samarbeider nå med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for å sikre et best mulig faglig opplegg.
 
Kontaktperson er arbeidslivscoach Harald Simonsen (mobil 99 53 07 27)
 
 
Tilbake til oversikten

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet