/IA-konferanse%20bilder/Foredragsholdere/Thomas%20Seltzer%20lite.jpg