15.06.2017: Ønsker å heve statusen til renholdsbransjen

15.06.2017
- Renholdskonferansen er med å bygge opp selvtillit og bransjefølelse, sa Torbjørn Reistad, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), på årets konferanse i Bergen.
Renhold%201
ARRANGØRER: En rekke sentrale aktører samarbeidet om å få årets Renholdskonferanse i Bergen av stabelen. (Fra v.) Abbas Sharifian (NAV Arbeidslivssenter), Ingunn Jacobsen (Fagforbundet), Torbjørn Reistad (NAF), Kari Anne Birkeland (Arbeidstilsynet), Siriann Augustson Tvedt (Haukeland Universitetsjukehus), Tone Hauan (regionalt verneombud), Ragnhild Friis-Ottessen (Ringer i Vannet- NHO service) og Kristin Hool (NAV Fana). (Foto: Eivind A. Pettersen)
Reistad er en av arrangørene bak Renholdskonferansen i Bergen. Siden 2014 har interessen for den NAV-initierte samlingen skutt i været: Antall deltakere har vokst fra 21 til årets 187. Storsalen på Amalie Skram videregående skole ved Storelungeren var fylt nesten til randen.

- Den store deltakelsen viser at folk synes dette er viktig og at man setter pris på at vi tar opp aktuelle problemstillinger, eksempelvis flerkulturelle utfordringer på arbeidsplassen, sier Reistad.

Yrkesstolthet
Fagforbundet, NHO Service, Treparts bransjeprogram Renhold, Regionale verneombud, Helse Bergen, Arbeidstilsynet, ISS, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, NAV Fana og NAV Arbeidslivssenter har i fellesskap sydd sammen årets Renholdskonferanse-program, som tok for seg sykefraværsoppfølging, arbeidshjelpemidler, ergonomi, flerkulturelle arbeidsplasser og yrkesstolthet blant renholdere.

Og det attpåtil på renholdernes internasjonale dag.

- Yrkesstolthet har mye med holdninger å gjøre. Vi kan ikke forvente at andre skal ha gode holdninger til oss renholdere om vi ikke har det selv. Det handler om profesjonalitet, kunne yrket sitt og ta ansvar for faget, sier Marit Vik, renholdsfaglig rådgiver i Bergen kommune.

- Innsatsen må dreies vekk fra kompetansepåfyll over til mer forpliktende forankring blant  bransjens ledere, samt forpliktende tiltak og aktiviteter for å oppnå målsettingene i IA-avtalen, sier koordinator Abbas Sharifian ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

Ekstremt sykefravær
Idun Høydalsvik fra NAV Bergenhus kunne presentere ferske tall som viser at sykefraværet blant renholdere i Norge lå på hele 8,1 prosent i Norge i fjor, mens det legemeldte fraværet i det norske arbeidslivet ellers var 5,4. I Hordaland er renholderne enda sykere: Hver dag er nesten ni av 100 renholdere borte fra jobb.

- Norge ligger høyest på sykefravær i OECD og stadig flere unge risikerer å bli uføre. Over halvparten av sykefraværet vårt skyldes muskel- og skjelettplager eller lettere psykiske lidelser. I renholdsbransjen kan bøyde rygger og nakker bidra til at fraværet er ekstra høyt, sier Høydalsvik.

- Bruk utstyr!
NAV minner om at aktivitet under sykdom er det normale og at både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å tilrettelegge og tilpasse arbeidet slik at man kan stå helt eller delvis i jobb. Legene bør i større grad benytte gradert sykmelding.

- Jobben vår trenger ikke være så tøff og belastende som sykefraværsstatistikken antyder. Vi må ta i bruk moderne utstyr og de hjelpemidlene som finnes. I dag har vi mye annet enn bare moppen å hjelpe oss med, sier Marit Vik i Bergen kommune.

Flerkulturelle utfordringer
Tore Barlo fra NHO Service poengterte i sitt innlegg at over 60 prosent av de ansatte i norsk renholdsbransje er flerkulturelle, noe som setter ekstra høye krav til opplæring og sertifisering.

- Mange mangler kjennskap til kultur og spilleregler i norsk arbeidsliv. En polsk arbeider er vant til å håndhilse på sjefen, men i Norge håndhilser vi bare på dag én. På dag to vinker sjefen og sier «hei»! Da tror den polske arbeideren at sjefen er sint på ham!

Av Eivind A. Pettersen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet