24.01.2018: Ønsker flere unge i jobb

24.01.2018
Harald Simonsen ved NAV Arbeidslivssenter har jobbet som arbeidslivscoach siden 2012 og bidrar til at flere unge med nedsatt funksjonsevne får muligheter i arbeidslivet.
Harald%20Simonsen
Arbeidslivscoach i NAV, Harald Simonsen, jobber flere at flere unge med nedsatt funksjonsevene kommer i arbeid. (Foto: Paal Nupen)
Ta kontakt med arbeidslivscoach Harald Simonsen

Alle fylker har arbeidslivscoacher med spesielt ansvar for jobbstrategien som skal bidra til at flere unge med nedsatt funksjonsevne kommer i jobb.
 
Jobbstrategien ble iverksatt i 2012 for blant annet å bygge ned barrierer som står i veien for at mange sliter med å komme i jobb. 
 
- Hvilke barrierer er først og fremst til hinder for at mange unge ikke kommer i jobb?
 Arbeidsgivers holdninger er ofte basert på mangelfull kunnskap om hva det betyr å ha personer  med ulike tilretteleggingsbehov.  Personer med nedsatt funksjonsevne kan hjelpes med tilrettelegging og dermed få fullgod arbeidsevne. Personer med manglende kvalifikasjoner kan også være et hinder. Her kan vi bistå arbeidsgiver med at kandidaten kan opparbeide seg rett kompetanse gjennom  arbeidstrening med lønnstilskudd.
 
- Mange arbeidsgivere ønsker å rekruttere mangfoldig, men hva skal til for at det i større grad skjer i praksis?
Vi må øke kunnskapen overfor arbeidsgiverne om ulike tilretteleggingsbehov kandidater kan ha og hva vi kan bistå med. Ofte er det små ting som skal til for at personer med rett kompetanse kan fungere hundre prosent i arbeidet. Nav må, alt etter behov, bistå i hele rekrutterings- og inkluderingsprosessen
 
- Hva er det viktigste du gjør i din rolle som arbeidslivscoach?
 Den viktigste oppgaven er å legge til rette for at både arbeidsgiver og arbeidssøker får den faglige og økonomiske støtte som er nødvendig i ansettelses- eller utprøvingsprosessen.
 
Jeg forsøker å motivere og veilede arbeidsgiver i prosessen med å rekruttere ta imot ungdom og informerer bedriftene om hva de bør tenke på ved rekruttering. Opplyser om hvordan NAV kan bistå med å finne rette kandidater og informerer om mulige støtteordninger og virkemidler fra NAV

- Hvordan kan arbeidsgivere som ønsker å rekruttere i tråd med jobbstrategien bruke deg?
 Jeg ønsker å være en samarbeidspartner og støtte i hele rekrutterings- og inkluderingsprosessen for aktuell kandidat. Gi kunnskap og kompetanse til virksomheten på hvordan man får til en inkluderende arbeidsplass. Bidra til kunnskap og informasjon om tilrettelegging og fagfolk som kan hjelpe med dette. Sist, men ikke minst, bidra til at nødvendige støtteordninger og virkemidler fra NAV er tilgjengelige.
 
- Det er knyttet en rekke tiltak til Jobbstrategien som skal stimulere arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Er det noen tiltak du vil trekke frem som særlig treffsikre for målgruppen?
 I tillegg til systematisk og tett oppfølging fra Nav veileder, er lønnstilskudd og mentorordningen svært gode tiltak. Bedriftene har også gitt tydelige tilbakemeldinger på at én kontaktperson fra Nav er nødvendig for å sikre best mulig rekrutterings- og inkluderingsprosess.
 
- Regjeringen har varslet en inkluderingsdugnad for å flere med «hull i CV’en» i jobb. Hva slags grep mener du bør prioriteres for å lykkes bedre?
 For statlige virksomheter er det riktig å sette konkrete mål. Derfor er det viktig at regjeringen har satt et mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Mange bedrifter i privat sektor er flinke i å rekruttere personer med «hull i CV’en. Jeg ønsker derfor at flere bedrifter som har IA-avtale skal utfordres når det gjelder inkluderingsdugnaden.
 
Av Paal Nupen
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet