05.04.2017: - Det viktigste for meg er å se den enkelte medarbeider

05.04.2017
Leder i Do-re-mi Midtunbråtet barnehage i Bergen Torill Haukenes Malmedal har med enkle prinsipper vært med å utvikle kulturen og miljøet i barnehagen. Det har gitt gode resultater.
MIdttun2
Leder i Do-re-Mi Midtunbråtet barnehage Torill Haukenes Malmedal er opptatt av at alle må bidra i IA-arbeidet. (Foto: Paal Nupen)
Malmedal har vært leder siden barnehagen med 16 ansatte ble åpnet for fem år siden. Det har gitt henne en unik mulighet til å prege utviklingen av et arbeidsmiljø som kommer alle ansatte og barn til gode. Noe sololøp har det ikke vært. Alle må bidra for å skape en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass med høy trivsel og god kvalitet på tjenestene.

- Vi er en barnehage som holder god kvalitet i alle ledd med en ekstremt tilstedeværende personalgruppe, både fysisk og mentalt, sier Malmedal.
For å komme dit hvor barnehagen er i dag, med et lavt sykefravær og høy trivsel, har Malmedal vært opptatt av tillitsbasert ledelse og involvering. Det gode arbeidsmiljøet kan ikke sikres bare ved hjelp av enkeltpersoner.

- Vi har vernemøter, miljømøter, ledermøter, pedagogmøter, avdelingsmøter og morgenmøter som skal sikre at vi finner balansen mellom å ta vare på hverandre og barna, sier Malmedal.
I alle ledd jobbes det systematisk og planmessig. Selv om arbeidsmiljø og IA ikke nødvendigvis er egne punkt på alle møtene så gjennomsyrer det arbeidet som gjøres. IA bare er der, forklarer Malmedal.

Øye og øre for de ansatte
Alle de gruppebaserte prosessene skygger ikke for Malmedals ønske om å se hver enkelt ansatt.

- Det er viktig for meg å få snakket med alle ansatte. Jeg vil kjenne dem som mennesker og ikke bare som arbeidstakere. Derfor har jeg samtaler med både pedagoger, fagarbeidere og assistenter minst to ganger i året. Dersom det oppstår utfordringer er jeg raskt ute med å kalle inn til samtale og få begynt viktige prosesser i en tidlig fase slik at det ikke skal gå for lang tid før nødvendige tiltak iverksettes. Tanken er å bygge ned terskelen for å ta kontakt, og på den måten løse eventuelle utfordringer på lavest mulig nivå.

- Jeg er opptatt av tilrettelegging. Samtidig er den en kultur her for at folk strekker seg langt. Det har hendt at jeg har måtte be folk gå hjem fordi de ikke ser sin egen begrensning når de faktisk er syk. Den kulturen er innarbeidet ved å gi folk tillit. Jeg har full tillit til de ansatte. Når mitt personale gir uttrykk for at de ikke er friske, eller har behov for tid til å bli klar for jobb igjen, så har jeg ingen grunn til å tro noe annet. De fleste er veldig ærekjære i jobben sin.

Jobber med holdninger
Barna kommer først. For at de små skal oppleve trygghet og få et godt pedagogisk tilbud er det særlig viktig at barnehager klarer å holde sykefraværet lavt. Det har de lykkes med over tid. Det kan langt på vei tilskrives det gode arbeidsmiljøet. For å styrke og ivareta det gode arbeidsmiljøet bruker barnehagen bruker mye tid på å finne de rette menneskene med gode holdninger.
Malmedal har jobbet mye holdninger helt fra barnehagen startet opp.

- Det handler om å utvikle holdningene til arbeidsplassen, kollegaene og til i det hele tatt å være i arbeid. I den forbindelse snakker jeg også mye om mine forventninger til den enkelte og personalgruppene. Jeg tror det har bidratt til å utvikle kulturen, men vi må repetere og sette ord på det jevnlig.

Barnehagen har blant annet nulltoleranse for å snakke ned kollegaer.

- Hvordan vi snakker til og om hverandre betyr mye for arbeidsmiljøet. Er det noen som går på tvers av det vi står for, blir det vanskelig å være her. Det er det ikke rom for.

- Her unner vi hverandre suksess. Det er nøkkelen til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Å være glad for og å la seg inspirere av andres arbeid er med på å utvikle oss faglig og som mennesker, avslutter Malmedal.

Summen av arbeidet de gjør for barna, foreldrekontakten, arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet bidro til at barnehagen ble nominert til Årets barnehage 2016 av Private barnehagers landsforbund (PBL).

Do-re-mi Midtunbråtet barnehage er en IA-virksomhet og er tilknyttet Læringsverkstedets barnehager. IA-rådgiver for barnehagen er Brynhild Tungesvik fra NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

Av Paal Nupen
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet