- Verneombud er en viktig rolle

20.02.2017
Still krav til lederne og ha høye forventninger var budskapet til Etatsdirektør Ole-Daniel Virkesdal i Bergen kommune da Etat for tjenester til utviklingshemmede inviterte til Verneombudsdag.
Løfter frem verneombudene: Hovedverneombud Henning Åsheim (t.v.), Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune, Etatdirektør Ole-Daniel Virkesdal, Enhetsleder for kompetanseenhet Sone Sør Renate Aastveit, Neil Lawther fra HR-avdelingen og IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter.
Både Virkesdal og hovedverneombud Henning Åsheim understreket innledningsvis hvor viktig verneombudsrollen er for å skape trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og gode tjenester da om lag 40 verneombud og noen ledere var samlet til heldagssamling.

Arbeidstilsynets faktaside: Verneombudets rolle og oppgaver

Som Hordalands største arbeidsplass med over 25000 ansatte er det avgjørende å ha en kompetent og dyktige vernetjeneste dersom kommunen skal nå målene sine.  I denne omgang var det verneombudene i Fana og Ytrebygda bydel som fikk faglig påfyll fra Neil Lawther fra HR-avdelingen, IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter og Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten.

IA og partssamarbeid
Irene Brurok er etatenes rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter og trakk frem betydningen av partssamarbeidet i IA-avtalen. 

- Det er viktig at også verneombudene får eierskap til de overordnede målene i egen byrådsavdeling. Det er en forutsetning for å få til gode resultater lokalt, sa Brurok.

Samarbeid er nøkkelen
Neil Lawther satte verneombudsrolle inn i en større sammenheng og understreket betydningen av at en rekke aktører sammen skal bidra til bærekraftige og helsefremmende arbeidsplasser. Det er også viktig at verneombudene bruker sin posisjon i arbeidsmiljøgruppene til å løfte frem saker som berører alle ansatte på arbeidsplassen.

Gjennom arbeidsmiljøgruppene sikres systematikk, struktur og samarbeid som skal sikre konstruktive og løsningsorientert tilnærming til IA- og HMS-arbeidet.

Bedre kommunikasjon
Rigmor Farsund Moe avsluttet dagen med å snakke om kommunikasjon og samhandling mellom leder og verneombud. Selv om man kan ha ulikt utgangspunkt og perspektiv så er det mulig å bygge noen broer på en respektfull måte dersom dialogen blir det fremste verktøyet var et av Moes budskap til verneombudene.

Mange har god nytte av å bli mer bevisst egen språkbruk og virkemidler i samtalen med leder. Moe var særlig opptatt av å bruke jeg-språk i dialogen. Det betyr å være mer undersøkende og i mindre grad argumenterende.

Verneombudene er ikke bortskjemt med egne verneombudsdager, men Ole-Daniel Virkesdal ønsker lignende samlinger i fremtiden hvor de mange verneombudene kan bli tryggere på rollen sin og dele erfaringer.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet