20.02.2017: - Verneombud er en viktig rolle

20.02.2017
Still krav til lederne og ha høye forventninger var budskapet til Etatsdirektør Ole-Daniel Virkesdal i Bergen kommune da Etat for tjenester til utviklingshemmede inviterte til Verneombudsdag.
Løfter frem verneombudene: Hovedverneombud Henning Åsheim (t.v.), Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune, Etatdirektør Ole-Daniel Virkesdal, Enhetsleder for kompetanseenhet Sone Sør Renate Aastveit, Neil Lawther fra HR-avdelingen og IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter.
Både Virkesdal og hovedverneombud Henning Åsheim understreket innledningsvis hvor viktig verneombudsrollen er for å skape trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og gode tjenester da om lag 40 verneombud og noen ledere var samlet til heldagssamling.

Arbeidstilsynets faktaside: Verneombudets rolle og oppgaver

Som Hordalands største arbeidsplass med over 25000 ansatte er det avgjørende å ha en kompetent og dyktige vernetjeneste dersom kommunen skal nå målene sine.  I denne omgang var det verneombudene i Fana og Ytrebygda bydel som fikk faglig påfyll fra Neil Lawther fra HR-avdelingen, IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter og Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten.

IA og partssamarbeid
Irene Brurok er etatenes rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter og trakk frem betydningen av partssamarbeidet i IA-avtalen. 

- Det er viktig at også verneombudene får eierskap til de overordnede målene i egen byrådsavdeling. Det er en forutsetning for å få til gode resultater lokalt, sa Brurok.

Samarbeid er nøkkelen
Neil Lawther satte verneombudsrolle inn i en større sammenheng og understreket betydningen av at en rekke aktører sammen skal bidra til bærekraftige og helsefremmende arbeidsplasser. Det er også viktig at verneombudene bruker sin posisjon i arbeidsmiljøgruppene til å løfte frem saker som berører alle ansatte på arbeidsplassen.

Gjennom arbeidsmiljøgruppene sikres systematikk, struktur og samarbeid som skal sikre konstruktive og løsningsorientert tilnærming til IA- og HMS-arbeidet.

Bedre kommunikasjon
Rigmor Farsund Moe avsluttet dagen med å snakke om kommunikasjon og samhandling mellom leder og verneombud. Selv om man kan ha ulikt utgangspunkt og perspektiv så er det mulig å bygge noen broer på en respektfull måte dersom dialogen blir det fremste verktøyet var et av Moes budskap til verneombudene.

Mange har god nytte av å bli mer bevisst egen språkbruk og virkemidler i samtalen med leder. Moe var særlig opptatt av å bruke jeg-språk i dialogen. Det betyr å være mer undersøkende og i mindre grad argumenterende.

Verneombudene er ikke bortskjemt med egne verneombudsdager, men Ole-Daniel Virkesdal ønsker lignende samlinger i fremtiden hvor de mange verneombudene kan bli tryggere på rollen sin og dele erfaringer.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet