26.05.2016: Bergen kommune er tett på

26.05.2016
”Tett på i arbeidsmiljøgruppene” er en av Bergen kommunes satsinger for å styrke arbeidsmiljøet og øke nærværet i byens barnehager.
Tett på og til stede på AMG-samlingen 25. mai. F.v.: Siri Torvestad Nerheim og May Britt Eliassen fra NAV Arbeidslivssenter, hovedtillitssvalgt Tone Digranes fra Utdanningsforbundet, personalrådgiver i byrådsavdelingen, Kurt Frederich, hovedverneombud i byrådsavdelingen, Helle Mi Hasli og hovedtillitsvalgt Kristian Meyer fra Fagforbundet.
25. mai kunne personalrådgiver i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, Kurt Frederich, tilfreds fastslå at samtlige 26 barnehager i Årstad og Bergenhus var representert på årets andre samling på Ny-Krohnborg skole. Rolleforståelse var tema for dagen, og etter en innledning fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i byrådsavdelingene, jobbet de over 80 lederne, tillitsvalgte og verneombudene med tematikken på bordene.

Satsingen ”Tett på” startet som et prosjekt tilbake i 2012 med bydelene Åsane og Arna. Her ble det avdekket et behov for å gjøre styrer, verneombud og tillitsvalgte tryggere i samhandlingen rundt saker som angår arbeidsmiljøet i barnehagene. Målet er å trekke alle barnehagene inn i satsingen som går over et helt år for de som til en hver tid er involvert.

- Bergen kommune ønsker å sikre at alle barnehagene har arbeidsmiljøgrupper (AMG). Gjennom slike samlinger gjør vi AMG bedre i stand til å fremme et godt arbeidsmiljø, sier Kurt Frederich.

Styrke rollene
Forhåpentligvis vil samlingene bidra til at de som sitter i AMG og de andre ansatte i barnehagene blir mer bevisst på hvilke oppgaver gruppen har, slik at de kan jobbe mer målrettet med det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hovedtillitsvalgt for barnehagene, Tone Digranes, fra Utdanningsforbundet og hovedverneombud i byrådsavdelingen, Helle Mi Hasli, er begge opptatt av å styrke særlig en gruppe:

- Her får alle høre det samme. Alle er med. Og jeg synes det er spesielt viktig at verneombudsrollen blir løftet frem, sier Digranes.
 
- Ofte er verneombudene litt usynlige, med det er ønskelig at de blir mer aktive og bevisst på sin rolle. Ved å gi vernombudene større anerkjennelse får vi også resultater, understreker Hasli.

Effekter
- Økt kunnskap og bedre forståelse av sin egen rolle kan gi en overføringsverdi til rollen i AMG, sier Siri Torvestad Nerheim som sammen med May Britt Eliassen representerer NAV Arbeidslivssenter Hordaland i arbeidsgruppen.

- Erfaringen fra prosjektet i Arna/Åsane har gjort noe med innstillinger og kunnskap. Arbeidsmiljøgruppene har gått fra å være grupper som har eksistert på papiret, til å bli vitale grupper med et stort engasjement og en tydelig struktur. Det har vært stor interesse og aktiv deltakelse. Det er høye forventninger til å oppnå tilsvarende effekt, tilføyer Eliassen 

Dagen ble avsluttet med at deltakerne fikk en ny hjemmelekse til neste samling som sikrer at barnehagene må jobbe videre med å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet