Bergen kommune får hjelp med rekruttering

08.12.2015
NAV Hordaland og Bergen kommune har inngått intensjonsavtale om at NAV skal hjelpe Bergen kommune med å rekruttere og finne arbeidssøkere til ledige stillinger som kommunen lyser ut.
NAV%20og%20BG%20kommune
Mange har bidratt til at intensjonsavtalen kom på på plass. Her er representanter fra Arbeidslivssenteret, HR og konserntillitsvalte i Bergen Kommune, Stig Løland fra NAV marked og fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes. Den sentrale samarbeidsgruppa for IA. (Foto: Ola Henning Målsnes)
Når ledige stillinger blir lyst ut i Bergen kommune, blir de samtidig publisert på nettsidene til NAV. I en ny avtale mellom kommunen og NAV Hordaland forsterkes samarbeidet om å rekke ut til de riktige søkerne på jobben.

- Det er kjekt å få på plass en slik rekrutteringsavtale med Bergen kommune som er den største arbeidsgiveren i fylket, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Hordaland.

Godt arbeid fra flere parter
Allerede i 2014, da den nye IA-avtalen ble signert, ytret Bogsnes ønske om å inngå en rekrutteringsavtale med kommunen. Siden da har Arbeidslivssenteret i Hordaland jobbet med å få denne på plass. Etter forberedende møter med leder for marked, Stig Løland og Reidun Eggesbø ved Arbeidslivssenteret ble avtalen signert 1. desember.

��n etat i kommunen har allerede prøvd ut samarbeidet. Etat for byggesak og private planer fikk hjelp fra NAV til å finne ni ingeniører. Blant annet fikk etaten oversendt lister med navn på aktuelle kandidater. Til slutt ble det vanskelig å velge.

- Gleden over å få på plass en slik avtale på plass er gjensidig. Jeg håper avtalen hjelper oss med å finne gode kandidater til stillingene som vi har ledige, sier kommunaldirektør Ove Foldnes i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap.

Egne avtaler for lokale NAV-kontor
Bistanden fra NAV koster ikke kommunen noe. Målsetningen er å få flere i arbeid.

Lokale NAV-kontor i bydelene skal selv inngå egne rekrutteringsavtaler med lokale tjenestesteder i kommunen. I disse avtalene skal det være navngitte kontaktpersoner både hos NAV og kommunen. Rekrutteringsavtalen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse i to nye år.

Av Ola Henning Målsnes og Birgitte B. Lygre
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet