Bruk din IA-rådgiver

25.01.2017
Alle IA-virksomheter har en egen IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland. Vet du hvordan din kontaktperson kan bidra til at din virksomhet blir en mer inkluderende arbeidsplass?
Illustr%20IA-r%C3%A5dgivere%20Bente%2C%20Gry%20og%20Freddy
Kontakt oss! IA-rådgivere ved Arbeidslivssenteret. Bente Sandaunet (f.v.) og Gry Bjelland følger blant annet opp IA-virksomheter i Ytrebygda bydel, mens Freddy Henden jobber med IA-virksomheter i Årstad bydel.
Har du spørsmål knyttet til lov- og regelverk i arbeidslivet får du rask hjelp dersom du kontakter NAVs arbeidsgivertelefon på 55 55 33 36 (tast1 ). Men dersom du ønsker bistand i arbeidet med å jobbe målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass så viser erfaring at mange virksomheter har god nytte av å involvere IA-rådgiveren.

Hva kan IA-rådgiveren bidra med?
Er det et krevende sykefravær i virksomheten? Ønsker du på å utvikle en mer helsefremmede arbeidsplass og forebygge fravær? Er det enkeltsaker hvor du gjerne skulle hatt hjelp? Er du tillitsvalgt, men vil vite mer om IA-arbeid? Eller kanskje du ønsker mer kjennskap om tiltak, virkemidler og opplæringtilbud? Du kan finne råd og veiledning på iaihordaland.no, nav.no og idebanken.org, men noen ganger kan det også være hensiktsmessig å ta kontakt med din IA-rådgiver på epost/ telefon for å løse saken, få veiledning, eller avtale et møte i din virksomhet.

Fornøyde IA-virksomheter
Når IA-virksomheter blir spurt om hva de setter mest pris på med å ha tegnet IA-avtale så svarer veldig mange anledningen til å kontakte en egen IA-rådgiver. Den muligheten har ikke virksomheter uten IA-avtale.

Det er oftere lettere å ta kontakt med noen du kjenner så inviter gjerne din IA-rådgiver til et partsammensatt møte i virksomheten. Kanskje kan det åpne for fremtidig deltakelse på et personalmøte, møter i arbeidsmiljøutvalget eller leveranser i form av bedriftsinterne kurs og prosesser hvor IA er i sentrum.

For din skyld
IA-rådgivernes viktigste oppgave er å bistå IA-virksomheter. IA-rådgiverne er tilgjengelige for ledere, IA-kontakter, tillitsvalgte og verneombud i alle IA-virksomheter i Hordaland. Hvis du ikke vet hvem din IA-rådgiver er så ta kontakt med Arbeidslivssenteret. Vet du hvem IA-rådgiveren er, men mangler kontaktopplysninger så finner du de her.

Sammen for IA
Virksomheter som har tegnet IA-avtale har forpliktet seg til å stille seg bak målene i IA-avtalen og samarbeide målrettet for å skape en mer inkluderende arbeidsplass. Til gjengjeld kan virksomheter få hjelp i det systematiske og forebyggende HMS- og IA-arbeidet. Bruk din IA-rådgiver!
 
Til nyheitsarkivet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet