Dette forventer arbeidsgiverne av NAV

19.11.2018
Hva skal til for å lykkes med rekruttering og god sykefraværsoppfølging? Her er rådene fra tre bedrifter som har oppnådd gode resultater.
Petterson
NAV Arbeidslivssenter Hordaland (ALS) har oppsøkt tre reflekterte arbeidsgivere og utfordret dem spesifikt på deres forventninger til to viktige oppgaver: Samarbeidet med NAV når det gjelder rekruttering og oppfølging av sykmeldte.

– Det er viktig at arbeidsgivers stemme blir mer tydelig når vi rigger vårt arbeid fremover. Å etablere nettverk er en god tilnærming til dette. NAV ALS har etablert to egne arbeidsgivernettverk (for statlige og private bedrifter) som piloter. I tillegg bistår vi med etableringen av lokale arbeidsgivernettverk, sier avdelingsdirektør Øyvind Urdal ved NAV Arbeidslivssenter.

Se video av IA-prisvinner Pettersson & Gjellesvik AS

Filmen viser det gode arbeidet til årets IA-prisvinner Pettersson & Gjellesvik AS, en elektrobedrift i Bergen med 110 ansatte. De har over flere år vist at de jobber systematisk og godt med sykefravær, arbeidsmiljø, rekruttering og inkludering.

Du som deltok på årets IA-konferanse i Grieghallen har sett deler av filmen tidligere. Her møter vi HR-leder, ansatte, tillitsvalgt og toppsjef på jobb. Daglig leder Tom Nielsen i PG får utdypet sine tanker om nøkkelen til suksess for god rekruttering og sykefraværsoppfølging.

I videosnutt nummer to besøker vi to bergensbedrifter:
 • Daglig leder Richard Nilsen i elektronikkbedriften Mekatronikk i Åsane
 • HR-leder Camilla Skulstad i gartnerbedriften Tommys Hage i Blomsterdalen
Se video

Begge forteller åpenhjertet om sine positive og negative opplevelser med NAV, og kommer med konstruktive forslag til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre.

Her er et sammendrag av hvilke forventninger arbeidsgiverne har til NAV:

Rekruttering/formidling
 • NAV må være gode til å sjekke ut med arbeidsgiver hvilke konkrete oppgaver jobben består i. Det gjør at jobbmatchen med kandidaten blir enklere og bedre.
 • Støtte arbeidsgiver og arbeidstaker i å etablere et godt forhold.
 • Tilgjengelighet fra NAV viktigere enn penger.
 • Samordne rekrutteringsarbeidet, helst med en øremerket kontaktperson.
 • Alle bedriftene melder om positive erfaringer med rekruttering gjennom NAV.

Sykefravær

 • Av stor betydning at bedriften får hjelp til å få på plass et systematisk oppfølgingsarbeid.
 • Tidligere avklaring når ansatt ikke kan komme tilbake til sin tidligere jobb.
 • Tett oppfølging (nudging) av arbeidsgiver i fasen etter arbeidsgiverperioden.
 • NAV må være tydeligere til stede når arbeidsgiver opplever manglende samarbeid i tilretteleggingsarbeidet.
 • NAV må kjenne bedriftene bedre.
 • Ta dialogmøter og partenes behov på alvor.
 • Bediftene ønsker at digitaliseringen fortsetter.
Av Eivind A. Pettersen
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Fire webinar om arbeid og psykisk helse
27.05.2020
nav logo murveggInnsatsteam for arbeidsgivare i Bergen
24.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
09.06.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer
09.06.2020
Webinar: Samtalen som verktøy /Sees i morgen!
Les mer
10.06.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
10.06.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
16.06.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
17.06.2020
Webinar: Rus og spel / Sees i morgen!
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Fire webinar om arbeid og psykisk helse
27.05.2020
nav logo murveggInnsatsteam for arbeidsgivare i Bergen
24.05.2020
inkluderingsdugnaden-banner 3Webinar for statlige virksomheter 11. juni
20.05.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
09.06.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer
09.06.2020
Webinar: Samtalen som verktøy /Sees i morgen!
Les mer
10.06.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
10.06.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
16.06.2020
Webinar: Omstilling
Les mer
17.06.2020
Webinar: Rus og spel / Sees i morgen!
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet