04.02.2019: Egenmelding og den nye IA-avtalen

04.02.2019
Alle virksomheter kan avtale bruk av utvidet egenmeldingsordning. Rett bruk av ordningen kan redusere sykefraværet.
Syk%20mann%20ill
Les IA-avtalen 2019-2022

Virksomheter som i avtaleperioden 2014-2018 hadde inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv fikk til gjengjeld rett til utvidet bruk av egenmelding. Den nye IA-avtalen, som er inngått for perioden 2019-2022, skiller ikke mellom virksomheter slik at alle nå kan ta i bruk utvidet egenmeldingsordning.

Egenmeldingsordningen
Ordningen med utvidet rett til egenmelding åpnet for inntil 8 egenmeldte dager per arbeidsgiverperiode, og inntil 24 dager per 12 måneders periode. Etter folketrygdlovens bestemmelser kan egenmelding brukes for opptil tre dager om gangen, og opptil fire ganger i løpet av ett år. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden som er på 16 dager.

Nytt i IA-avtalen
Det er foreslått fra partenes sin side at utvidet rett til egenmeldingsordning presiseres i folketrygdloven. Det er også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Selv om dette ikke er lovfestet anbefales det å drøfte endringer i egenmeldingsordningen med tillitsvalgte før revidering av personalhåndboken.

Ønsker bruk av utvidet egenmeldingsordning
Den nye IA-avtalen oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. Dersom virksomheten bestemmer seg for å gjøre endringer så kan det være hensiktsmessig å presentere endringene og begrunnelsene for endringene på et personalmøte.
Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til korttidssykefravær.
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet