15.10.2016: Fagforeninger med engasjement for IA

15.10.2016
Fagforbundet og Unio er opptatt av godt IA-arbeid og samarbeider med NAV Arbeidslivssenter for å nå målene i IA-avtalen.
Fagforbundet%201
Samarbeid om IA: F.v.: Britt Helen Åmås (tillitsvalgt i Fagforbundet), Mette Borgen (NAV Arbeidslivssenter), Wenche S. Foldnes (Bergen Kommunale Pensjonskasse), Marit Almelid (tillitsvalgt i Fagforbundet) og Gry-Borghild Johansen (NAV Arbeidslivssenter).
Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet er en forutsetning på for å nå målene i IA-handlingsplanen på den enkelte arbeidsplass.

Fagforbundet søker kunnskap
3. oktober hadde seksjon for helse og sosial i Fagforbundet et medlemsmøte i kantinen på rådhuset i Bergen. NAV Arbeidslivssenter deltok med et innlegg hvor fokus var hensikten med IA-avtalen, roller på arbeidsplassen og hvordan det kan tilrettelegges ved helseplager.

Fagforbundets medlemmer delte historier om vellykket IA-arbeid og uttrykte ønske om mer kunnskap og rådgivning for at IA-arbeidet skal fungere godt.

- Det å få god informasjon og kunnskap om innholdet i IA avtalen er noe vi anser som svært nyttig. Det er viktig at vi tillitsvalgte er godt skolerte og i stand til å svare på henvendelser om dette, og vite når en skal henvise til rette instanser når vår kunnskap ikke strekker til, sa Åse Rønhovde som er leder for seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Bergen.

Hva betyr det egentlig for meg som ansatt at min arbeidsplass har signert en IA-avtale? Fagforbundets medlemmer ønsker å ta opp slike tema på personalmøter, inkludere det i opplæringen av nyansatte og gjøre det lett tilgjengelig i personalhåndboken.

Alle må bidra
Gode løsningsforslagene kommer ofte fra de ansatte og tillitsvalgte. Deltakerne opplevede det som svært nyttig å ha IA-rådgivere til stede på møte slik at de fikk avklart spørsmål omkring rettigheter og plikter for ansatte og hvor viktig gjensidig samarbeid mellom ansatte og ledere er for å finne gode løsninger.

- Hvis arbeidsgiver skal sikre fullt forsvarlige arbeidsmiljø er de avhengig av at ansatte medvirker. Det er blant annet viktig at ansatte sier i fra tidlig om en har et tilretteleggingsbehov og kommer med forslag til tilretteleggingstiltak. Arbeidsgiver klarer ikke skape det gode arbeidsmiljøet alene. Bruk retten din til å medvirke i arbeidsmiljøet, oppfordret IA-rådgiver Gry-Borghild Johansen. 

Unio lærte om livsfasepolitikk
Under Ungseminaret til de plasstillitsvalgte i Unio på Sandven Hotel i Norheimsund fikk deltakerne høre IA-rådgiver Espen Mikalsen holde foredrag om livsfasepolitikk og de tillitsvalgtes rolle.  Kunnskap om medvirkningsplikten, quiz om myter om sykefravær, samt gruppearbeid om de tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet, ble flettet inn i hovedperspektivet som var praktisk livsfasepolitikk på arbeidsplassen.

- De tillitsvalgte viste stort engasjement for IA-arbeidet, sa Espen Mikalsen.

Medlemmer i Fagforbundet og Unio arbeider i ulike sektorer, men for å kunne nå målene i IA-avtalen er kompetente og engasjerte tillitsvalgte nødvendig uavhengig av type arbeidsplass. NAV Arbeidslivssenter bidrar gjerne i slike sammenhenger.

Av Mette Borgen
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet