Fagforeninger med engasjement for IA

15.10.2016
Fagforbundet og Unio er opptatt av godt IA-arbeid og samarbeider med NAV Arbeidslivssenter for å nå målene i IA-avtalen.
Fagforbundet%201
Samarbeid om IA: F.v.: Britt Helen Åmås (tillitsvalgt i Fagforbundet), Mette Borgen (NAV Arbeidslivssenter), Wenche S. Foldnes (Bergen Kommunale Pensjonskasse), Marit Almelid (tillitsvalgt i Fagforbundet) og Gry-Borghild Johansen (NAV Arbeidslivssenter).
Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet er en forutsetning på for å nå målene i IA-handlingsplanen på den enkelte arbeidsplass.

Fagforbundet søker kunnskap
3. oktober hadde seksjon for helse og sosial i Fagforbundet et medlemsmøte i kantinen på rådhuset i Bergen. NAV Arbeidslivssenter deltok med et innlegg hvor fokus var hensikten med IA-avtalen, roller på arbeidsplassen og hvordan det kan tilrettelegges ved helseplager.

Fagforbundets medlemmer delte historier om vellykket IA-arbeid og uttrykte ønske om mer kunnskap og rådgivning for at IA-arbeidet skal fungere godt.

- Det å få god informasjon og kunnskap om innholdet i IA avtalen er noe vi anser som svært nyttig. Det er viktig at vi tillitsvalgte er godt skolerte og i stand til å svare på henvendelser om dette, og vite når en skal henvise til rette instanser når vår kunnskap ikke strekker til, sa Åse Rønhovde som er leder for seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Bergen.

Hva betyr det egentlig for meg som ansatt at min arbeidsplass har signert en IA-avtale? Fagforbundets medlemmer ønsker å ta opp slike tema på personalmøter, inkludere det i opplæringen av nyansatte og gjøre det lett tilgjengelig i personalhåndboken.

Alle må bidra
Gode løsningsforslagene kommer ofte fra de ansatte og tillitsvalgte. Deltakerne opplevede det som svært nyttig å ha IA-rådgivere til stede på møte slik at de fikk avklart spørsmål omkring rettigheter og plikter for ansatte og hvor viktig gjensidig samarbeid mellom ansatte og ledere er for å finne gode løsninger.

- Hvis arbeidsgiver skal sikre fullt forsvarlige arbeidsmiljø er de avhengig av at ansatte medvirker. Det er blant annet viktig at ansatte sier i fra tidlig om en har et tilretteleggingsbehov og kommer med forslag til tilretteleggingstiltak. Arbeidsgiver klarer ikke skape det gode arbeidsmiljøet alene. Bruk retten din til å medvirke i arbeidsmiljøet, oppfordret IA-rådgiver Gry-Borghild Johansen. 

Unio lærte om livsfasepolitikk
Under Ungseminaret til de plasstillitsvalgte i Unio på Sandven Hotel i Norheimsund fikk deltakerne høre IA-rådgiver Espen Mikalsen holde foredrag om livsfasepolitikk og de tillitsvalgtes rolle.  Kunnskap om medvirkningsplikten, quiz om myter om sykefravær, samt gruppearbeid om de tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet, ble flettet inn i hovedperspektivet som var praktisk livsfasepolitikk på arbeidsplassen.

- De tillitsvalgte viste stort engasjement for IA-arbeidet, sa Espen Mikalsen.

Medlemmer i Fagforbundet og Unio arbeider i ulike sektorer, men for å kunne nå målene i IA-avtalen er kompetente og engasjerte tillitsvalgte nødvendig uavhengig av type arbeidsplass. NAV Arbeidslivssenter bidrar gjerne i slike sammenhenger.

Av Mette Borgen
 
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
arbeidsplassen-og-image 2Trenger du arbeidskraft?
21.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
arbeidsplassen-og-image 2Trenger du arbeidskraft?
21.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet