10.09.2018: Flere står lenger i jobb

10.09.2018
IA-avtalens målsetting om forlenget yrkesdeltakelse er forlengst oppfylt, men fortsatt er potensialet stort for at enda flere blir værende lenger i arbeid.
Lunde
Åsmund Lunde var Senter for seniorpolitikk mener det er mulig å øke yrkesdeltakelsen ved at flere står lenger i jobb. (Foto: Paal Nupen)
Det var ett budskap fra seniorrådgiver Åsmund Lunde da Senter for seniorpolitikk og NAV Arbeidslivssenter Hordaland holdt sitt fulltegnede lunsjseminar på Scandic Ørnen Hotel i Bergen 4. september.

Ønsker å stå lenger i arbeid
Norsk seniorpolitisk barometer (2017) viser at de som er yrkesaktive kunne tenke seg å tre ut av arbeidslivet når de er 66 år. For 14 år siden svarte de spurte i gjennomsnitt 61 år. Stadig flere ønsker å fortsette i arbeid ut over når de kan ta ut pensjon. Pensjonsreformen har vært en drivkraft her, men utviklingen i positiv retning har pågått over så mange år at bare deler av økningen skyldes pensjonsreformen.
Men fortsatt er det alt for mange som slutter tidlig og for få som jobber etter 67 år, påpekte Lunde.

Så hva skal til for at flere velger å fortsette i arbeidslivet? De to fremste faktorene som blir oppgitt i Norsk seniorpolitisk barometer er et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. At jobben er godt betalt kommer et stykke ned på listen.

Stereotypier i arbeidslivet
Medieoppslag kan gi et inntrykk av at mange seniorer skyves ut av arbeidslivet gjennom nedbemanninger og sluttpakker, men i Norsk seniorpolitisk barometer oppgir 80% av lederne at de ønsker at eldre ansatte skal fortsette til de når den øvre aldersgrensen i virksomheten.

Åsmund Lunde var også opptatt av at en del stereotypier eksisterer i norsk arbeidsliv. Det kan handle om at eldre arbeidstakere har vansker med å lære seg noe nytt, at de er lite produktive og for kostbare å ansette. Men igjen viste Lunde til forskningen som slår hull på disse og andre myter om eldre arbeidstakere.

Arbeidsevnen kan svekkes noe med alder, mens arbeidspresentasjonene er mindre berørt av alder. Lunde viser til Per Erik Solem fra NOVA som sier at ved hjelp av ulike mestringsstrategier oppretteholder mange eldre arbeidstakere gode arbeidsprestasjoner selv om arbeidsevnen skulle bli svekket.

Lunde avsluttet med en undersøkelse som viser at arbeidsglede og opplevelse av mestring er økende med alder, og at det er arbeidstakere over 60 år som kommer best ut i undersøkelsen.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet