25.03.2017: Flerkulturelle arbeidsplasser

25.03.2017
Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Det fører til at arbeidslivet blir en av de viktigste møteplassene for mennesker fra ulike kulturer. Det skaper utfordringer og muligheter.
Flagg
(Foto: Colourbox)
Meld deg på IA-kurset Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter 26. april

På en arbeidsplass preget av mangfold blir en ofte mer bevisst sine kulturelle preferanser.  I møtet med det ukjente utfordres man på egne holdninger og evne til å se omverden med nytt blikk.

Inkludering må planlegges
Arbeidsmiljøet på en arbeidsplass utvikles over tid og påvirkes av hvordan vi omgås og samhandler med hverandre. Samhandlingen kan skje både verbalt og gjennom ikke-verbal kommunikasjon.  For en nyansatt eller utenforstående, kan det ta tid å skjønne hvilke koder som gjelder på en arbeidsplass. Dersom man i tillegg kommer fra et fremmed land og ikke behersker språket veldig godt, kan den første tiden oppleves forvirrende.

Ved å jobbe systematisk med rekruttering og risikoplanlegging, kan tillitsvalgte og ledere være forberedt på hvilke risikofaktorer som kan oppstå på arbeidsplassen. Dermed kan en kanskje unngå en del misforståelser og unødvendig frustrasjon, som følge av å ha en arbeidsplass med ansatte fra ulike nasjonaliteter.

Les om Oleana som har ansatte fra 20 nasjoner

Partssamarbeid styrker IA-arbeidet
IA- avtalen vektlegger samarbeid mellom partene i arbeidslivet der også verneombudet har en viktig rolle i utviklingen av et godt arbeidsmiljø. Ledere blir oppfordret til å ha en tett og god dialog med sine ansatte for å forebygge unødvendig sykefravær. Samtidig ønsker vi å ha en helsefremmende arbeidsplass som gir rom for faglig og personlig utvikling. Et arbeidsmiljø preget av tillit mellom ansatte og leder er stikkordet i IA -avtalen. Denne måten å tenke på er ganske unik og kan ha bidratt til at folk flest syns de har et godt arbeidsmiljø her i landet.

Kulturelle utfordringer og muligheter
For en ansatt fra et annet land, med en helt annen kulturell bakgrunn, kan det norske arbeidslivet være vanskelig å forstå. Å ha en medarbeidersamtale med arbeidsgiver kan for noen oppleves som at leder ikke er fornøyd med arbeidet som gjøres.  En leder som spøker og spise maten med sine ansatte i kantinen kan skape usikkerhet rundt hierarkiet på arbeidsplassen. Og hva betyr medbestemmelse i bedriften og hvilken rolle har tillitsvalgte og verneombud?

For ledere, tillitsvalgte og verneombud, er det viktig å være tydelig i kommunikasjon og budskapet når man skal skape felles forståelse for IA -arbeidet. På en arbeidsplass der de ansatte har svært ulik kulturell bakgrunn, kan dette være ekstra tidkrevende arbeid.  Samtidig er det viktig å kunne se på kulturelt mangfold som en ressurs, og erkjenne at forskjeller i et arbeidsfellesskap kan gi en positiv dimensjon, både personalmessig og for produksjonen.  Å verdsette og respektere kulturelle ulikheter på en arbeidsplass er således en viktig del av IA- arbeidet.

Av Espen Mikalsen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet