30.07.2018: Fravær av fravær i Betanien barnehage

30.07.2018
Betanien barnehage i Bergen har de tre siste årene knapt hatt legemeldt sykefravær. Hvorfor det har blitt slik er det ikke ett enkelt svar på.
Betanien%202
Høyt nærvær og høy trivsel i Betanien barnehage. Verneombud Susanne Tveit Teigland (t.v.) og styrer Anne Bjørkbom Knutsen.
Mens mange barnehager i perioder opplever høyt sykefravær har Betanien barnehage stabilisert seg på et meget lavt nivå. Er det tilfeldig, eller hvilke faktorer spiller inn? Barnehagen kan selvsagt ha vært heldig i rekrutteringsprosessen, men det er verdt å peke på en rekke forhold som kan være en årsak til de gode resultatene.

Med sine 12 stillinger er barnehagen en relativt liten barnehage i Fyllingsdalen bydel i Bergen, og prosentvis vil fraværet bli høyt dersom bare et fåtall ansatte blir sykmeldt. Men siden resultatene har vært så gode over lang tid er det nærliggende å tro at barnehagen gjør mye riktig.

Mange nærværsfaktorer
Styrer Anne Bjørkbom Knutsen klarer heller ikke å peke på en enkelt faktor som årsak til det lave sykefravær, men nevner et bevisst forhold til kjønns- og aldersammensetning i rekrutteringsprosesser, organisering av arbeidshverdagen, tillitsbasert ledelse, fokus på arbeidsmiljø og et godt foreldresamarbeid som forklaringer.

I løpet av sine år som styrer har det blitt ansatt flere menn og aldersfordelingen er blitt bedre i den forstand at det nå er en jevnere fordeling av ansatte i alle aldersgrupper. Knutsen mener det gjør noe med arbeidsmiljøet og samarbeidet i barnehagen.

Barnehagen har også stort fokus på å være ute, og er ofte på tur. Barnehagebygget er fra 1993 og ikke optimalt med tanke på blant annet støy. Støy i barnehager er uunngåelig, men ved å dra mye tur blir de ansatte mindre utsatt for støy og stress. Et slikt enkelt grep kan være medvirkende til at fraværet er lavt.

Ansvarsfordeling er også en viktig nærværsfaktor. Det er en fast kontaktperson, uavhengig om de er pedagogiske ledere eller assistenter, som følger det samme barnet gjennom hele barnehageperioden. Det særlige ansvaret de ansatte får med denne organiseringen er med på å understreke hvor viktig alle i personalgruppen er for at barnehagen skal fremstå som et best mulig sted for både barn og ansatte.

Fokus på foreldresamarbeid
Barnehagen er eid av Stiftelsen Betanien som blant annet driver sykehjem og sykehus. Knutsen og verneombud Susanne Tveit Teigland trekker også frem det gode samarbeidet med foreldregruppen som en forklaring på den gode trivselen blant de ansatte. De ansatte i Betanien har fortrinnsrett på barnehageplassene, og barnehagen opplever å få gode tilbakemeldinger. Det smitter over på personalgruppen.

Tett samarbeid
På spørsmål om hva Knutsen vektlegger i sin styrerrolle oppgir hun å ha et ekstra på personalet. Det skal være åpen dør og lav terskel for å ta kontakt. Knutsen ønsker å være tett på medarbeiderne og bidra til tilrettelegging om nødvendig. Et godt samarbeid med verneombud Teigland og personalgruppen er og viktig. Teigland trives i rollen og har fått økt kompetansen nå som hun i større grad også samarbeider med de andre verneombudene i stiftelsen. Hun har nylig gjennomført et 40 timers verneombudskurs sammen med styrer. Kompetente tillitsvalgte og verneombud er ofte en godt utgangspunkt for å lykkes med å skape en inkluderende arbeidsplass.

Smitteeffekten
Når sykefraværet er lavt blir terskelen for å være borte høyere og omvendt. Forskning viser at nærvær og fravær smitter. Betanien barnehage har jobbet mye med å bygge en nærværskultur som blant innebærer at man ikke må føle seg 100% for å gå på jobb og være på jobb. Det er bedre å være på jobb med noen begrensninger enn ikke å komme i det hele tatt. Tilretteleggingsmuligheter finnes alltid. I tillegg er det mye omsorg i å være på jobb. Og ikke minst er det helsefremmende - et område Betanien barnehage er svært opptatt av.

Gode resultater over tid gir fornøyde ansatte og fornøyde brukere, og Betanien barnehage gleder seg over at de er nominert til Årets barnehage av foreldregruppen. Det er en høythengende pris som Private barnehagers landsforening (PBL) deler ut hver høst.

Kristine Nilsen ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland er IA-rådgiver for Betanien barnehage.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet