15.02.2018: Går din arbeidsplass glipp av en verdifull arbeidstaker?

15.02.2018
Mange med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet. Skal vi lykkes med å inkludere flere må bevisstheten knyttet til rekrutteringsprosesser endres. Hvilke vurderinger som gjøres og hvilke krav som stilles er avgjørende hvis målet skal nås.
COLOURBOX143817953
Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har som mål å få ned sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet. Et av delmålene i IA-avtalen er inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. I følge Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er målet om økt sysselsetting av denne gruppen er fortsatt ikke oppfylt. Blant personer med funksjonshemming er 44 prosent i arbeid, mot 73 prosent i hele befolkningen (15–66 år).  Regjeringen ønsker nå at arbeidsgivere skal bli bedre på et inkluderende arbeidsliv ved å ansette ungdom med funksjonsnedsettelser og hull i CVen. Dette er ikke helt problemfritt.

Hvem passer egentlig inn?
Ingen av oss ønsker i utgangspunktet å diskriminere søkere i en rekrutteringsprosess, og likevel er det gjerne slik at rekruttering er en arena hvor vi lener oss mot de mentale bilder, stereotyper og de tidligere erfaringer vi har. Vi har alle noen mer eller mindre bevisste holdninger om hvilke grupper, utdanningsbakgrunn eller kjønn som passer til ulike arbeidsoppgaver.  Ofte handler det mer om å passe inn på arbeidsplassen enn å passe til jobben.
 
Bevisste rekrutteringsprosesser
Skal vi lykkes med inkluderende rekruttering så er det viktig med refleksjon og bevisste rekrutteringsprosesser. Uten konkrete anvisninger på hva mangfold betyr i praksis, kan mangfold fort bli et innholdsløst begrep. Først gjennom en aktiv og kritisk refleksjon over egne holdninger, kunnskaper og handlinger kan virksomheten møte alle søkere til en stilling på en likeverdig og inkluderende måte.
 
Vurdering av kvalifikasjonskrav
En inkluderende rekrutteringsprosess innebærer at vi vurderer konkret hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig. De formelle kravene må være relevant for stillingens innhold og helt nødvendig for å løse oppgavene. Dette krever en kontinuerlig evaluering av kvalifikasjonskrav.

Her er noen refleksjonsspørsmål som er verdt å stille:
  • Hvilke valg tar vi når vi lager en stillingsutlysning som kan påvirke hvem som velger å søke?
  • Hvilke erfaringer har vi med at godt skrevet søknad, CV og et vellykket intervju er den beste måten å finne den best egnede arbeidstakeren?
  • Hva slags tilnærming har vår virksomhet til unge søkere med «hull i CVen» og til ansatte med ulike funksjonsnedsettelser?
Verdifullt mangfold
Det finnes mange eksempler på at bedrifter har fått produktive og lojale arbeidstakere ved å tenke litt utenfor boksen i en rekrutteringsprosess. Muligheten for å lykkes med arbeidet opplever vi er størst der hvor bedriftene har en klar ambisjon i sin rekrutteringspolitikk. Kunnskap om og erfaring med mangfold gjør det også lettere å lykkes med dette arbeidet.

Vil du ha mer innsikt i hvordan din bedrift kan bli mer inkluderende i sin rekrutteringsprosess?

Arbeidslivsenteret i Hordaland inviterer bedrifter som ønsker å øke sin kunnskap og sikre en inkluderende rekruttering til å ta kontakt med lokal IA rådgiver for nærmere informasjon.
 
Av Mette Borgen og Anette Flagtvedt

Mette Borgen er IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, mens Anette Flagtvedt er tidligere IA-rådgiver samme sted.
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet