01.10.2020: Har du europeiske ansatte, eller vurderer du å ansette fra Europa?

01.10.2020
Regler og kompensasjonsordninger knyttet til utenlandske ansatte er endret. Her er de siste oppdateringene.
Eures%20korona
For spørsmål, eller bistand til internasjonal rekruttering kontakt EURES-tjenesten i Bergen  – EURES-rådgiver Erik Werner (tlf 901 51 559).

Innreiseregler strammes inn
På grunn av innstramminger i innreisereglene opplever arbeidsgivere i flere bransjer utfordringer både i forhold til produksjonskapasitet og kostnader forbundet med karantene som mange utenlandske ansatte må inn i ved innreise eller retur til Norge.

Oppdaterte regler med detaljer på flere språk

Kompensasjon til arbeidsgivere som har store utgifter grunnet innreisekarantene
Regjeringen foreslår nå en kompensasjonsordning for de arbeidsgiverne som har store merkostnader i forbindelse med losji, lønn og oppfølging av de som sitter i karantene.

Les om kompensasjonsordningen på regjeringen.no

Dette gjelder spesielt i deler av verftsindustrien og i bygg- og anleggsbransjen. Det er ikke ennå bestemt hvem som skal forvalte denne ordningen, eller når en kan starte å søke, men regjeringen ønsker at ordningen i første omgang skal gjelde fra 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Rekruttering fra Europa nå
EU, og dermed også EØS, understreker at prinsippet om fri flyt av arbeidskraft gjelder som før, selv om det nå oppleves som vanskeligere å rekruttere over landegrensene. Det er også andre drivere enn pandemi og karanteneregler som har gjort seg gjeldene over tid. Som eksempel hadde arbeidere i Polen i 2015 en snittlønn som var kun 47% av snittlønn i Norge, men i 2019 var den steget til 60% av den norske lønnen (ifølge Polens utviklingsdepartement). Norsk valuta har i tillegg svekket seg nok en gang da pandemien inntraff, noe som igjen svekker konkurransekraften til den norske lønnen.

Arbeidsgivere som opplever knapphet på kvalifisert arbeidskraft blir utfordret til tenke nytt i rekrutteringen. Kan en søke å kvalifisere, eller å overføre kompetanse fra andre arbeidstakere lokalt? NAV har forskjellige ordninger for å støtte slike tiltak. Er det likevel behov for å rekruttere internasjonalt? Da bør en tenke helhetlig og tilby betingelser i tillegg til lønn, som for eksempel faglig utvikling, språkopplæring, botilbud og et tilbud om jobb eller aktivitet for familiemedlemmer. EURES-tjenesten i NAV svarer gjerne på spørsmål og kan gi råd om dette.
 

 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet