23.01.2019: Hva betyr den nye IA-avtalen for din virksomhet?

23.01.2019
Den nye IA-avtalen stiller krav til arbeidsplassen, arbeidstakerne, myndighetene og partene i arbeidslivet. Målet er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig så lenge som mulig.
Ia-avtalen%20signering%202018
Partene i arbeidslivet signerte den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 like før jul. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)
Les IA-avtalen

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble fremforhandlet av partene i arbeidslivet før jul og strekker seg fram til 2023.
Avtalen er tydelig på at det er arbeidsplassen som står i sentrum, og at det er der resultatene skal skapes. Det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet er partssamarbeidet hvor også myndighetene er en viktig støttespiller.

Målsetting
Arbeidslivet er i rask endring på mange områder, og det blir viktig å møte utfordringene som følger med på helhetlig og godt forankret måte. Det er nødvendig dersom avtalens målsetting om en reduksjon av sykefraværet på 10 % skal nås. Avtalens andre mål er å redusere frafallet fra arbeidslivet. De fleste er tjent på med at så mange som mulig står så lenge som mulig i arbeid.

De ambisiøse målene krever satsing og spissing av innsatsene mot bransjer og sektorer som har størst potesial til å skape resultater. Bransjene vil bli utpekt i første kvartal 2019, og være en sentral del av det organiserte samarbeidet mellom myndighetene og partene.

Virkemidler
Økonomiske virkemidler, som var eksklusiv for IA-virksomheter i den forrige avtaleperioden, erstattes med virkemidler for hele arbeidslivet. Noen av virkemidlene er generelle, mens prioriterte virkemidler rettes mot bransjer og sektorer med potensial for å nå målsettingene. Her er noen av de nye virkemidlene:
  • Ny arbeidsmiljøsatsing hvor Arbeidstilsynet sammen med bedriftshelsetjenesten, arbeidslivssentrene og organisasjonene vil være viktige bidragsytere
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Bedre digitale tjenester i samhandlingen med arbeidslivssentrene som nå blir en tjenesteleverandør til alle virksomheter
  • Økt mulighet for at flere kan ta i bruk utvidet egenmeldingsordning
  • Bransjeprogrammer
Detaljene knyttet til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og de ulike virkemidlene vil komme på plass i løpet av våren 2019.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet