Hva betyr den nye IA-avtalen for din virksomhet?

23.01.2019
Den nye IA-avtalen stiller krav til arbeidsplassen, arbeidstakerne, myndighetene og partene i arbeidslivet. Målet er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig så lenge som mulig.
Ia-avtalen%20signering%202018
Partene i arbeidslivet signerte den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 like før jul. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)
Les IA-avtalen

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble fremforhandlet av partene i arbeidslivet før jul og strekker seg fram til 2023.
Avtalen er tydelig på at det er arbeidsplassen som står i sentrum, og at det er der resultatene skal skapes. Det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet er partssamarbeidet hvor også myndighetene er en viktig støttespiller.

Målsetting
Arbeidslivet er i rask endring på mange områder, og det blir viktig å møte utfordringene som følger med på helhetlig og godt forankret måte. Det er nødvendig dersom avtalens målsetting om en reduksjon av sykefraværet på 10 % skal nås. Avtalens andre mål er å redusere frafallet fra arbeidslivet. De fleste er tjent på med at så mange som mulig står så lenge som mulig i arbeid.

De ambisiøse målene krever satsing og spissing av innsatsene mot bransjer og sektorer som har størst potesial til å skape resultater. Bransjene vil bli utpekt i første kvartal 2019, og være en sentral del av det organiserte samarbeidet mellom myndighetene og partene.

Virkemidler
Økonomiske virkemidler, som var eksklusiv for IA-virksomheter i den forrige avtaleperioden, erstattes med virkemidler for hele arbeidslivet. Noen av virkemidlene er generelle, mens prioriterte virkemidler rettes mot bransjer og sektorer med potensial for å nå målsettingene. Her er noen av de nye virkemidlene:
  • Ny arbeidsmiljøsatsing hvor Arbeidstilsynet sammen med bedriftshelsetjenesten, arbeidslivssentrene og organisasjonene vil være viktige bidragsytere
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Bedre digitale tjenester i samhandlingen med arbeidslivssentrene som nå blir en tjenesteleverandør til alle virksomheter
  • Økt mulighet for at flere kan ta i bruk utvidet egenmeldingsordning
  • Bransjeprogrammer
Detaljene knyttet til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og de ulike virkemidlene vil komme på plass i løpet av våren 2019.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet