28.04.2017: IA skal løfte renholdsbransjen

28.04.2017
På Renholdernes dag 15. juni arrangeres Renholdskonferansen i Bergen. Hvordan IA-arbeid kan styrke og løfte bransjen blir et viktig tema på konferansen som snart er fulltegnet.
Renhold
Arbeidsgruppen for Renholdskonferansen 2017.
Program og påmelding

«Renhold er et tungt yrke!»

«Man kan jo alltid få seg en renholdsjobb, det er ikke kvantefysikk!»

«Vi må redusere våre kostnader, la oss se på kontrakten med renholdsbedriften og se om vi kan spare noe der…»

Slike utsagn blir dessverre ofte knyttet til renholdsyrket og renholdsbransjen. Bransjen har en viktig samfunnsfunksjon og alle er tjent med en velfungerende bransje. Spørsmålet er hva bransjen selv kan bli bedre på. Et svar er å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Bransjeutfordringer
Renholdsbransjen har i likhet med mange andre bransjer sine utfordringer. Et legemeldt sykefravær på over 7,5 % ved utgangen av 2016, og forholdsvis høy turnover, skaper utfordringer. Mange nyetableringer, konkurranse- og anbudsutsetting og konkurser fører til utstabilitet både for ansatte og kunder.

Myndighetene knytter dessuten arbeidslivskriminalitet, i små skala, til bransjen. Og det til tross for at det er opprettet en godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Men det er tatt grep, og bransjen arbeider hardt for å redusere sykefraværet og komme arbeidslivskriminaliteten til livs.

IA – en del av løsningen
NAV Arbeidslivssenter Hordaland har i en årrekke hatt fokus på bransjen ved primært å samle ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten i til en årlig samling der bransjen får økt kunnskap om IA. Det er etablert en arena for å diskutere problemstillinger og løsninger.

I de siste årene har vi opplevd økt engasjement fra bransjen selv samtidig som antall deltakere har økt fra 15-20 i 2012 til 120 deltakere på fjorårets konferanse. På årets konferanse, ventes det nærmere 150 deltakere. Tema for årets konferanse er flerkulturelle arbeidsplasser, forebygging av sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Prosessen - fra tanker til gjennomføring - har vært preget av involvering fra bransjen selv. Skal renholdsbransjen lykkes med å nå sine mål er det avgjørende at det skapes et enda større eierskap til løsningene. På veien er det mange aktører som ønsker å hjelpe.

Stort engasjement fra partene
Arbeidet med konferansen er forankret i en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra NAV, Arbeidstilsynet, regionalt verneombud, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i bransjen samt representanter fra de største virksomhetene innen renhold. Felles kunnskap om bransjen og stor samarbeidsvilje har resultert i felles ansvar for den kommende konferanse, der menyen er skreddersøm etter bransjens samlede ønsker som er kartlagt ved hjelp av en spørreundersøkelse.

Vel møtt 15. juni! Det er fortsatt noen ledige plasser.

Av Abbas Sharifian

(Koordinator av arbeidsgruppen og IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland)
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet