Idebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen

10.09.2020
Måten endringer gjennomføres kan skåne arbeidstakere for negative effekter.
Idebanken%20logo%202
Omstillingstakten i dagens arbeidsliv er høy. Mange har følelsen av å stå i endringer kontinuerlig. For noen setter endringene seg i både kropp og sjel og fører til lettere psykiske lidelser.

– Derfor er det viktig å finne ut hva som kan lette de negative effektene av stadig endring, mener Lise Fløvik, forsker på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 

Hun har studert hvordan endringer på arbeidsplassen påvirker arbeidsmiljø og ansattes psykiske helse.

Deltakerne i studien er ansatte i mange ulike bransjer i både privat og offentlig sektor, alt fra barnehager med fem ansatte til store forsikringsselskap.

Les hele saken på Idebanken.org
Til nyheitsarkivet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
digital sykmelding ill 2Tilskudd til ekspertbistand
15.09.2020
webinar ill 2Gratis IA-webinar i haust
11.09.2020
idebanken stor logoIdebanken.org: God ledelse kan forebygge psykiske plager ved endringer på arbeidsplassen
10.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
29.09.2020
Webinar: Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt? (30 min)
Les mer
29.09.2020
Webinar: Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag (30 min)
Les mer
30.09.2020
Webinar: Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet