14.02.2018: Inkluderende rekruttering i Toma

14.02.2018
- Lyst og motivasjon er stor sett de eneste kravene vi stiller for å gi arbeidssøkere en sjanse til å komme i arbeid, sier CSR Manager Roger Urhaug i Toma.
Toma
Roger Urhaug er CSR Manager i Tomagruppen og er opptatt av å gi mennesker muligheter i arbeidslivet (Foto: Paal Nupen)
Rekruttering gjennom praksisplasser har lenge vært en foretrukket rekrutteringspolitikk i Toma. Nå ønsker bedriften å gå et steg lenger og forankre metoden enda bedre i hele konsernet.

Gir muligheter
Som en av de største aktørene i FM-bransjen leverer Toma tjenester innen blant annet renhold, kantine, vaktmestre og resepsjon. Roger Urhaug har lenge vært engasjert i arbeidet med å gi mennesker som står et stykke fra arbeidslivet muligheter i Toma. Han er ansatt som koordinator i en nyopprettet stilling med mål om å implementere rekrutteringsmetodikken i hele konsernet.

- Vi skal gjøre vår del av arbeidet med å inkludere personer som trenger hjelp til å få et fotfeste i arbeidsmarkedet. Selv om målet er fast jobb, så kan vi ikke love at det åpner seg en mulighet for alle. Men de fleste praksiskandidater som fullfører løpet vil få papirer i form av et kompetansebevis – kalt Tomasertifisering - og verdifull arbeidserfaring, sier Urhaug.

- Listen for å prøve seg hos oss er lav. Men vi krever at alle skriver en søknad selv om det er en praksisplass de ønsker. For øvrig er vi opptatt av å ta hensyn til behov knyttet til tilrettelegging og begrensninger.

helt med 3
Alle kan bli HELT MED. Toma har nylig lyst ut HELT MED-jobber for personer med utviklingshemming. Arbeidsoppgavene kan tilrettelegges ut fra arbeidstakers interesser, evner og kapasitet.

Vinn-vinn
Toma lyser i liten grad ut stillinger, men rekrutterer fortrinnsvis internt blant de som en hver tid er inne i et praksisløp, eller tidligere har vært i praksis i bedriften. Praksiskandidatene kommer direkte fra NAV og arbeidsmarkedsbedrifter som Fretex og A2G. Kandidatene fra Fretex og A2G er knyttet til Ringer i vann-prosjektet som NHO står bak, og Toma samarbeider med. De fleste kandidatene er inne på 3 måneders praksis og i løpende kontakt med en veileder.

- Dette er en vinnvinn-situasjon for alle parter. For vår del betyr det at vi bruker mindre tid på rekrutteringsprosesser siden vi allerede kjenner kandidatene og vet hva de kan. Det er god kulturbygging og en trygg måte å rekruttere på.

Urhaug understreker at selv om Toma genuint ønsker å gi mennesker muligheter i arbeidslivet legger han ikke skjul på en økonomisk oppside må være på plass som forsvarer innsatsen. Det kan være i form av en mentorordning, eller støtte til innkjøp av nødvendig arbeidsklær. Lønnstilskudd benytter Toma seg lite av. De ønsker først og fremst at de får rett kandidat ved ansettelser.

Hele landet skal med
- Mange av våre ansatte har tatt sine første steg i Toma som praksiskandidat, og nå skal jeg bidra til at enda flere får muligheten ved å hjelpe regionene med å bygge nettverk, og støtte ildsjelene som trengs for å skape enda bedre resultater for alle parter.

Helt med
​Toma samarbeider også med HELT MED som er et prosjekt i regi av Stiftelsen SOR. HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Også i denne satsingen er ansettelse målet etter endt praksisperiode. De som ansettes beholder uføretrygden, men mottar i tillegg noe lønn fra arbeidsgiver. HELT MED er inspirert av et lignende prosjekt i Danmark hvor mange bedrifter har vist interesse for ordningen.

Visjonen til Toma er å gi mennesker en bedre arbeidshverdag. For sitt IA-arbeid fikk bedriften tildelt IA-prisen i Hordaland i 2016.

Gjertrud Sandvik-Jacobsen ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland er IA-rådgiver for Toma i Hordaland.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet