03.11.2017: Inkludering er bra for businessen

03.11.2017
Inkludering og mangfold er normalen på IKEA Åsane. På NAV Årstads nettverksmøte forklarte varehussjef Solrun Hitland hvorfor.
Ikea
IKEA inkluderer. Varehussjef på IKEA Åsane Solrun Hitland sier at bedriften har et bevisst forhold til mangfoldig rekruttering. (Foto: Anja Oen)
– Dersom vi bare ansatte en type folk hadde alle tenkt på samme måte. Mangfold skaper nytenking og gir oss mulighet til å bryne oss på hverandre og forbedre oss som organisasjon, sier Hitland.

Rekruttere? Finn din markedskoordinator i NAV her
 
Øker rekrutteringsmulighetene
IKEA er også bevisste på at det gir kundene en bedre handleopplevelse dersom de kan kjenne seg i de ansatte.

– Vi prøver å speile befolkningen i alder, kjønn, religion, etnisitet, men vi har en vei igjen å gå. Vi ønsker oss flere menn, eldre og folk som kommer fra ikke-vestlige land, men vi har akkurat fått inn en afrikansk mann på 50 år i arbeidspraksis, så der slo vi flere fluer i en smekk, smiler varehussjefen fornøyd.

Hitland nevner mangel på arbeidskraft som en annen hovedgrunn til å inkludere personer som har falt utenfor arbeidslivet. På IKEA Åsane har de til enhver tid inne 12 personer i arbeidspraksis som blir fulgt opp av A2G.
 
– IKEA reddet livet mitt

– Stadig flere satser på en akademisk karriere, og arbeidspoolen skrumper inn. Da må finne nye steder å beite, sier Hitland. Hun bryr seg ikke om hvilke bakgrunn og hull i CV-en arbeidssøkeren har.

– Vi ansetter de som har de rette holdningene. Alt annet kan vi lære folk. Det gir et hav av muligheter, sier hun. Hitland opplever at inkluderingsarbeidet har gitt mye tilbake både til arbeidsplassen og henne personlig.

– En gang jeg hadde røykepause med en i arbeidspraksis fortalte han at han hadde blitt mobbet bort fra forrige arbeidsplass. Han fortalte at IKEA hadde reddet livet hans ved at han fikk komme inn i et godt arbeidsmiljø og fikk oppgaver han mestret og skryt for jobben sin, det var sterkt for meg å høre, sier lederen.
 
NAV må henge med i svingene
Angelika Schafft som er forsker på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning i Oslo avsluttet nettverksmøtet. Hun mener mange arbeidsgivere deler IKEAs positive holdning til å ansette arbeidssøkere med inkluderingsbehov. Hun er opptatt av at NAV ikke må bli en flaskehals. Hun har selv observert at en arbeidsgiver som ba NAV om hjelp til å rekruttere en person med psykiske lidelser til lett kontorarbeid, men at NAV har hadde problemer med å finne en kandidat.

– For bare noen år tilbake var det svært få arbeidsgivere som var interessert i å ansette noen med psykiske lidelser, mens nå er det nesten ingen arbeidsgivere som ser dette som et stort hinder. Så hallo NAV, nå må dere benytte dere av mulighetene for å få flere i denne store gruppen ut i jobb, sier Schafft.
 
– Utenforskap er en fare for demokratiet
Forskeren mener at inkludering er et viktig samfunnsansvar, og at dette er noe vi alle må jobbe mot at egne og andres fordommer skal hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. Selv om inkludering kan gi større sykefravær synes hun det er en regning samfunnet må ta.

– Dersom store grupper i samfunnet havner utenfor i arbeidslivet kan det føre til håpløshet og utenforskap grupper mennesker, som igjen kan bli en fare for demokratiet, sier Schafft.
Hun oppfordrer enda flere å ta i bruk SE-metodikk i oppfølging av brukere.

– Tanken om å finne et arbeid som passer arbeidssøkeren i stedet for at arbeidssøkeren skal tilpasse seg arbeidet kan hjelpe mange til å finne sin plass i arbeidslivet. Som ekspert er det lett å ta håpet fra brukere, så det er viktig at hjelpeapparatet er bevisst på å støtte opp under brukernes jobbhåp, sier hun.

Av Anja Oen
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet