Inkluderingsdugnaden i Sogn

01.09.2020
NAV ynskjer å vere din støttespelar i arbeidet med å rekruttere og behalde arbeidskraft. I samarbeid med Sogndal kommune - samfunn og næring, inviterer vi deg med på samling.
Trykk på dato for å melde deg på:

28. oktober — Sogndal
29. oktober — Årdal
04. november — Lærdal
05. november — Gaupne
 
Kl. 09-12 (Lunsj frå kl. 12)
 
Program:
  • Erlend Lunde (t.v.), nytilsett marknadssjef ved det  planlagde Vitemeir-senteret på Kaupanger
  • Nils Asbjørn Lie, HR direktør ved Flåm AS i Flåm, delar sine tankar og erfaringar med å inkludere i arbeidslivet. 
  • Arbeidsplassen.no - NAV viser deg korleis du med enkle digitale verktøy kan rekruttere og tilrettelegge.  
Samlinga er gratis, inkluderar lunsj og vert gjennomført i tråd med nasjonale smittevernsreglar. 
Til nyheitsarkivet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sommerfuglVideo: Verdensdagen for psykisk helse
15.10.2020
preview colourbox18076995 2Webinarar for barnehagar i oktober
29.09.2020
erik thorstvedtStreaming: Møt Erik Thorstvedt på Verdsdagen for psykisk helse
28.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag
Les mer
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer
21.10.2020
Webinar: Barnehage // Tilsette har ulike behov i ulike livsfasar (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sommerfuglVideo: Verdensdagen for psykisk helse
15.10.2020
preview colourbox18076995 2Webinarar for barnehagar i oktober
29.09.2020
erik thorstvedtStreaming: Møt Erik Thorstvedt på Verdsdagen for psykisk helse
28.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag
Les mer
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer
21.10.2020
Webinar: Barnehage // Tilsette har ulike behov i ulike livsfasar (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet