13.02.2018: Kommuner i omstilling

13.02.2018
Konferansen Arbeidsmiljø og omstilling 13. februar i Bergen samlet nærmere 100 deltakere fra 18 kommuner i Hordaland. Arrangører var NAV Arbeidslivssenter og Arbeidstilsynet.
Collage%20kommunekonf
Konferansen Arbeidsmiljø og omstilling: Konferansier Hanne Schreiber Braathen fra NAV Arbeidslivssenter og Harald Engesæth fra AFF, statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo og Paul J. Manger fra Nye Øygarden kommune. (Foto: Paal Nupen)
Hva skal til for å lykkes med å gjennomføre gode omstillingsprosesser? Spørsmålet var særlig aktuelt for de fremmøtte fra kommuner som i nær fremtid står foran kommunesammenslåing. Men det er også aktuelt for de øvrige fremmøtte representantene fra kommuner som i mange sammenhenger må forholde seg til endring og omstilling.

For å belyse temaet var det hentet inn en statssekretær, fagpersoner fra AFF, Arbeidstilsynet og Arbeidslivssenteret samt prosjektleder Paul J. Manger fra Nye Øygarden kommune. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor også Ole Bakkebø fra Fylkesmannen i Hordaland og Astrid Toft fra KS deltok.

Ivareta arbeidsmiljøet
Betydningen av det menneskelig og arbeidsmiljøet ble understreket. Det handler om å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom å jobbe forebyggende og partssammensatt for å få et best mulig resultat. Og det i en krevende tid hvor tjenester fortsatt skal leveres med høy kvalitet. Under endringsprosessen kan både Arbeidslivssenteret og Arbeidstilsynet bistå, men det er først og fremst den enkelte arbeidsplass som må løse utfordringene.

panel
I panelet (f.v.) Øyvind Urdal fra NAV Arbeidslivssenter, Trond Angeltvedt fra Arbeidstilsynet, Paul J. Manger fra Nye Øygarden kommune, Harald Engesæth fra AFF, Astrid Toft fra KS og Ole Bakketun fra Fylkesmannen. (Foto: Paal Nupen)

- Vær rause mot hverandre
Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet solgte naturlig nok inn kommunereformen:

- 1+1 skal bli mer enn 2, sa Horrigmo, og viste til at mange kommuner ikke er i stand til å løse pålagte oppgaver alene på en god nok måte.

Hun la ikke skjul på at det vil bli krevende og oppfordret til å vise raushet og involvere de ansatte.

- I omstillingsprosessen er det viktig å forankre endringer blant de ansatte så tidlig som mulig på alle nivåer.

Kommuner er ulike og det finnes ikke en enkelt oppskrift på hvordan kommunene skal løse krevende omstillingsprosesser enten de skal slå seg sammen eller ikke. Men det finnes verktøy og kompetanse som kan være til stor hjelp. Det synliggjorde ikke minst Harald Engesæth fra AFF og Edle Utaaker fra Arbeidstilsynet som viste til forskning knyttet til omstilling.

De fremmøte ble utsatt for individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og fikk anledning til å stille panelet spørsmål. I salen var det mange tillitsvalgte, verneombud og ledere som forhåpentligvis fikk verdifullt påfyll som de i neste omgang må ta med seg inn i de mange prosesser kommunene skal gjennom. For som statssekretær Horrigmo sa:

- Kommunereformen er ikke over og alle kommuner har behov for å gjøre endringer.

Presentasjoner fra konferansen i pdf

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet