10.08.2021: Lær meir om arbeidsmiljø

10.08.2021
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har ei eiga avdeling som overvaker arbeidsmiljøtilstanden i Noreg. Dei publiserar faktakunnskap og statistikk.
Les meir på Stami

Avdeling for Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og helse (NOA) utgir nasjonal statistikk og faktakunnskap som beskriv arbeidsmiljøtilstanden, helseplager og sjukefråvær i ulike yrke og næringar.

Arbeidsmiljø handlar om sjølve arbeidet som blir utført, og er knytt til korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfører arbeidet.

For å kunna presentera ei heilskapleg oversikt, inkluderer denne nettsida faktakunnskap og statistikk om eit breitt utval arbeidsmiljøforhold og arbeidsrelaterte helseutfall.

Arbeidsmiljøforholda som blir presenterte på nettsida er delt inn i følgjande hovudgrupper:

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
Fysisk og mekanisk arbeidsmiljø
Sikkerhet
Forebyggende arbeidsmiljøarbeid (inkluderer m.a. lokalt partssamarbeid, verneombod og bedriftshelseteneste)
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet