Lær meir om arbeidsmiljø

08.02.2021
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har ei eiga avdeling som overvaker arbeidsmiljøtilstanden i Noreg. Dei publiserar faktakunnskap og statistikk.
Les meir på Stami

Avdeling for Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og helse (NOA) utgir nasjonal statistikk og faktakunnskap som beskriv arbeidsmiljøtilstanden, helseplager og sjukefråvær i ulike yrke og næringar.

Arbeidsmiljø handlar om sjølve arbeidet som blir utført, og er knytt til korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfører arbeidet.

For å kunna presentera ei heilskapleg oversikt, inkluderer denne nettsida faktakunnskap og statistikk om eit breitt utval arbeidsmiljøforhold og arbeidsrelaterte helseutfall.

Arbeidsmiljøforholda som blir presenterte på nettsida er delt inn i følgjande hovudgrupper:

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
Fysisk og mekanisk arbeidsmiljø
Sikkerhet
Forebyggende arbeidsmiljøarbeid (inkluderer m.a. lokalt partssamarbeid, verneombod og bedriftshelseteneste)
 
 
Til nyheitsarkivet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
03.05.2021
euresRegler for innreise for utenlandske arbeidstakere
01.05.2021
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
24.03.2021
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
03.05.2021
euresRegler for innreise for utenlandske arbeidstakere
01.05.2021
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
24.03.2021
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet