10.08.2016: NAVs egen jordmor

10.08.2016
IA-rådgiver Kristin Mohr Rykkje er jordmor og bistår IA-virksomheter som har gravide ansatte.
Kristin%20Mohr%20Rykkje
Kristin Mohr Rykkje arbeider som rådgivende jordmor ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland (Foto: Paal Nupen)
Hun opplever at mange virksomheter er opptatt av å beholde gravide i arbeid, men ikke alltid vet hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. Ofte er det ikke de store grepene som skal til for å få et bra resultat for både arbeidsplassen og den gravide.
 
Hvorfor skal vi ha fokus på å beholde gravide i jobb?
«Graviditet er ingen sykdom, men en annerledes og energikrevende tilstand!», sier Ebba Wergeland som er lege og spesialist i arbeidsmedisin. Likevel ser vi at gravide kvinner står for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20-39 år. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i svangerskapet, med plager og sykdom som ikke er forenelig med et aktivt yrkesliv. Det vil si at mye av sykefraværet har vist seg å være mer tilretteleggingsrelatert enn svangerskapsrelatert. Dette må vi selvsagt ta på alvor og gjøre noe med! Mange flere kan altså være i arbeid med noe tilrettelegging.
 
I et samfunnsperspektiv er det også viktig å beholde gravide i arbeid slik at det ikke går ut over sykepengeordningen. I tillegg vet vi at arbeid er viktig for helsen vår og at fravær gir arbeidsplassen et tap av kompetanse som kanskje er vanskelig å erstatte med en vikar. Dårlig tilrettelegging og behandling gjennom svangerskapet reduserer lysten til å komme tilbake til arbeidsplassen. God tilrettelegging gir bedriften et godt omdømme slik at det er mer attraktivt for andre å søke jobb der, og i tillegg betyr redusert fravær en økonomisk gevinst.
 
Hvordan kan du bistå IA-virksomheter?
Jeg holder kurs om graviditet og arbeidsliv. Her tar jeg opp hvordan det er å være gravid og i arbeid i dag og hvorfor det er viktig å beholde gravide i jobb så lenge som mulig. Jeg fokuserer på hva som virker i dette arbeidet og hvordan bedriftene kan gå frem for å lage sin egen gravidepolitikk. Målet med en gravidepolitikk er å sikre en lik ivaretakelse av alle gravide arbeidstakere og et forsvarlig arbeidsmiljø for den gravide og barnet i magen.
 
Videre kan jeg bistå ved å være en veileder i arbeidet med å utforme en gravidepolitikk og øke kunnskapen om graviditet og arbeidsliv internt i bedriften. Vi vil sammen se på hvordan vi kan få rutiner og opplæring på plass, samt starte oppfølgingen på en god måte.
 
Hva er virksomhetene mest opptatt av i forbindelse med tilrettelegging for gravide?
Mange er opptatt av at kvinnen ikke skal utsettes for arbeid som er til fare for graviditeten og barnet hun bærer på. De aller fleste er forsiktige og redd for ansvaret det medfører å ha en gravid medarbeider. Mange trenger mer kunnskap og trygg informasjon om hvordan de kan tilrettelegge på en best mulig måte.  
 
Hva er suksessfaktorene for at gravide skal stå lengst mulig i arbeid?
Det aller viktigste er å møte kvinnen tidlig i svangerskapet med tett oppfølging og dialog. Det er viktig at kvinnen føler seg sett, hørt og kan medvirke i oppfølgingen. Ulike prosjekter i Norge har vist at dersom bedriften forankrer arbeidet med gravidepolitikken hos øverste leder, lager en overordnet gravidepolitikk med rutiner, opplæring og informasjonsmateriell til alle ansatte og innfører 3 formelle samtaler (trekantsamtale mellom leder, ansatt og bedriftsjordmor) med skriftliggjøring av tilretteleggingen i en oppfølgingsplan så får man raskt gode resultat.
 
Er det noen myter i forbindelse med graviditet og arbeid du ønsker å avlive?
Ja, det må være at gravide kvinner i dag ønsker sykmelding, er late og ønsker å gå på kafé istedenfor å være på jobb når de er gravid. De aller fleste kvinner ønsker svært gjerne å være i jobb og gjøre en meningsfull og god jobb. Jobben er viktig, identitetsskapende og gir tilhørighet.
 
Alle prosjektene i Norge viser at ved å snakke om graviditet og arbeidsliv med alle ansatte, gi tydelig uttrykk for at gravide er ønsket på jobb, endre kulturen på arbeidsplassen i forhold til inkludering, og tilrettelegge ut fra den individuelles behov, står de gravide i snitt 10-13 uker lengre i jobb på veldig kort tid.
 
Hvordan kan IA-virksomhetene komme i kontakt med deg?
De kan kontakte meg på min epostadresse: kristin.rykkje@nav.no og mobil: 452 78 232.
Ta gjerne kontakt slik at vi kan snakke sammen om hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide i din bedrift.  
 
Paal Nupen
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet