24.08.2017: NAVs tilbud innen arbeid og psykisk helse

24.08.2017
Har du ansatte som sliter med dårlig psykisk helse? Eller ønsker du mer kunnskap om arbeid og psykisk helse? Se hva NAV kan tilby for å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.
SIM%20ill
NAV tilbyr en rekke tjenester og tiltak innen arbeid og psykisk helse.
Hver femte fraværsdag i det norske arbeidslivet skyldes psykiske lidelser. De siste årene har det kommet på plass en rekke satsinger og tiltak som skal bidra til å redusere fravær i forbindelse med psykiske helseproblemer, og øke kunnskapen i virksomhetene om arbeid og psykisk helse. Her finner du en oversikt over hva NAV i Hordaland kan tilby på dette området.

IA-kurs
NAV Arbeidslivssenter Hordaland tilbyr tre ulike kurs på 3 timer for ledere, tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter. Ny kurspakke med nye kurstitler lanseres i høst. Les mer her om kursene og meld deg på her.

Arbeidsgiverlos
Arbeidsgiverlos Solveig Norland i NAV veileder arbeidsgivere om psykisk helse og arbeid. Norland kan kontaktes på epost: solveig.norland@nav.no eller tlf 950 89 869. Les mer om tjenesten her.

Senter for Jobbmestring
Sykmeldte med lette til moderate psykiske plager som ønsker å skifte jobb, eller mottar arbeidsavklaringspenger kan henvises / ta direkte kontakt. Senteret tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi hos psykolog i kombinasjon med individuell jobbstøtte hos jobbspesialist. Les mer om Senter for jobbmestring her.

NAV Arbeidsrådgivning (ARK)
ARK tilbyr psykologtjenester som avklaring og kartlegging av funksjonsevne samt personlige ressurser og forutsetninger. Kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen blir også vurdert. Ring NAV Arbeidsrådgivning på tlf 22 82 20 00 for mer informasjon.

Arbeidsrettede tiltak
NAV Hordaland har en rekke arbeidsrettede tiltak spesielt utformet for personer med psykiske helseproblemer. For nærmere informasjon kontakt fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse Rune Hove Hansen (tlf 934 45 749) ved NAV Arbeidsrådgivning, eller Marianne Bjørkly (tlf 958 86 542) ved NAV Hordaland.

Arbeidsgivertelefonen
Tjenesten svarer blant annet på spørsmål om sykefraværsoppfølging. Ring 55 55 33 36 mellom kl 08.00 og 15.30.

nav.no og iaihordaland.no
nav.no finnes blant annet informasjon om regelverk og tiltak. Se også iaihordaland.no for å holde deg oppdatert på inkluderende arbeidsliv i Hordaland. Her finner du oversikt over kurs og frokostmøter som er gratis for IA-virksomheter.

IA-rådgiver
Alle IA-virksomheter har en egen IA-rådgiver som kan kontaktes på telefon eller epost. Kontaktinformasjon finner du her. Vet du ikke hvem som er din IA-rådgiver så send en epost til NAV Arbeidslivssenter.
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet