11.12.2015: Nettbuss på rett vei

11.12.2015
Da sykefraværet steg til over 20 % tok Nettbuss sin avdeling på Straume nye grep for å øke nærværet. To år senere er fraværet kraftig redusert – mye takket være tett samarbeid og involvering.
Nettbuss
F.v.: Seniorrådgiver Hanne Schreiber Braathen fra NAV Arbeidslivssenter, regiondirektør Øystein Gullaksen, tillitsvalgt NTF Steinar Fløisand, HR-rådgiver Sissel Bjelland og teamleder Cato Bøe. (Foto: Paal Nupen)
Med inntil 1900 daglige avganger ble bedriften svært sårbar da sykefraværet blant de vel 300 sjåførene steg. Det ga seg utslag i mye overtidsbruk, endrede vaktplaner og en generell slitasje på ansatte og ledere. Mye tid gikk bort på sykefraværsoppfølging og drift, mens forebygging og IA-arbeid måtte vente.

- Det ble åpenvart at vi måtte jobbe på andre og bedre måter for å få kontroll på sykefraværet og øke trivselen, sier regiondirektør Øystein Gullaksen i Nettbuss Straume.

Trygghet og kompetanse
Ledelsen valgte å investere tid og ressurser for å få resultater. Økt kompetanse, tydeligere ledelse og involvering av ansatte er noen av prioriteringene som er gjort. Det har ikke bare redusert sykefraværet ned i 6 % i enkelte måneder, men også endret bedriftskulturen.

Et tydeligere mandat og opplæring har gitt meg en større trygghet i rollen. Det har gjort det enklere å gjennomføre de vanskelige samtalene umiddelbart i stedet for å utsette dem, sier teamleder sier Cato Bøe.
Mer aktive teamledere blir trukket fram som et viktig grep for å skape endring. Ved siden av å kjøre buss har de fått en større rolle i den daglige kontakten med sjåførene på sitt team. Det har bidratt til at personallederne har fått mer tid til å lede, og ikke bare følge opp sykmeldte.

- Det bare måtte komme en endring. Jeg holdt på å drukne i personalsaker, sier HR-rådgiver Sissel Bjelland.

Hovedverneombud Ørjan Takle trekker frem som en tydeligere ledelsesstruktur som en årsak til de bedrede resultatene:

- Alle kan med stor sannsynlighet si hvem som er vedkommendes leder. Lederne tar kontakt og følger opp den enkelte i større grad enn før. Og jo bedre ledelsen fungerer jo mindre støy og spetakkel blir det for verneombudet å gripe tak i.

Tydelig ledelse og en klar rollefordeling har endret avdelingen på Straume. Det er etablert en kultur hvor det er naturlig å komme til sin teamleder med utfordringene før det blir et problem. Det har tatt tid samtidig som nødvendig opplæring måtte til. Kompetansehevingen har skjedd i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter som har kurset og trent ledere på alle nivå, mens bedriftshelsetjenesten har bistått i enkeltsaker.

- Jeg er imponert over den snuoperasjonen Nettbuss har gjennomført. De har sammen tatt noen viktige valg, men har stått samlet i den vanskelige gjennomføringen. De har blant annet systematisk fulgt opp alle som hadde en form for tilrettelegging. Det har gitt nyttige avklaringer og felles forståelse for både ansatte og ledere, sier IA-rådgiver Hanne Schreiber Braathen.

Samarbeid avgjørende
Et tettere samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten har gitt resultater, men like viktig har samarbeidet med de ansatte vært.

- Uten et godt samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudet får vi det ikke til. De må inkluderes på alle plan, sier Øystein Gullaksen.

Med tre fagforeninger har det vært krevende å få alle til å dra i samme retning, men det har vært helt avgjørende for å få resultater. De tillitsvalgte er tett på sjåførene. Ved å ha daglige og nær kontakt med de tillitsvalgte fanger ledelsen lettere opp hva som skjer i bedriften. Det åpner for bedre forebygging og raskere bruk av tiltak. Tydelige ledelse betyr at det stilles krav til de ansatte samtidig som bedriften er klar på de ønsker å tilrettelegge så langt det er mulig.

Nettbuss har fortsatt en vei å gå, men er inneforstått med at arbeidet med å øke nærværet og bedre trivselen ikke har noen sluttdato. De gode resultatene ble anerkjent at IA-rådet i Hordaland som ga bedriften hederlig omtale under utdelingen av IA-prisen i Hordaland. Bedriften har satt seg nye mål og forventer å forbedre resultatene ytterligere i samarbeid med de ansatte.

Av Paal Nupen

 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet