24.01.2017: Nettverk: Rekruttering og inkludering

24.01.2017
Sammen med flere bedrifter i Hordaland har NAV etablert et bedriftsnettverk med mål om å inkludere flere med helseutfordringer i arbeidslivet. Fokus på muligheter, ikke begrensninger er en nøkkel til å lykkes.
To av bedriftene i nettverket deltok på læringsverkstedet mangfoldig rekruttering for ansatte i NAV. På bildet ser vi (f.v.) IA-rådgiver Marit B. Eidsvåg, HR-leder Kathrine Waardal fra Pettersson & Gjellesvik, arbeidsgiverlos i NAV Solveig Norland, daglig leder i Vinhuset AS Knut Børgesen og rådgiver i NAV Magdalena Krossgått. Foto: Paal Nupen.
Delmål 2 i IA-avtalen handler om både å rekruttere og beholde personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaring viser at virksomheter er flinke til å beholde ansatte, men ikke like flinke til å rekruttere folk med ulike helseutfordringer. NAV ønsker å bistå i dette arbeidet.
 
Mellom 70 000 og 100 000 mennesker som ønsker å jobbe står utenfor arbeidslivet. Tenk deg for en ressurs vi kaster bort, sa byråd for næring og eierskap i Oslo kommune Geir Lippestad nylig. Han er tidligere profilert advokat og aktiv i funksjonshemmedes organisasjoner. Vi er nødt til å endre holdninger, slik at vi ansetter folk ut fra kompetanse, ikke fordommer, fastslår Lippestad.

NAV Arbeidslivssenter i Hordaland etablerte et bedriftsnettverk for inkluderende rekruttering våren 2016. Seks bedrifter har deltatt. De representerer ulike bransjer og størrelser.

 Målet med bedriftsnettverket er å øke inkluderingsevnen ved rekruttering gjennom å: 
  • øke bevisstheten rundt egen rekrutteringspraksis
  • utvikle gode ansettelsesprosesser som tar høyde for en god inkludering fra starten av
  • dele kunnskap og erfaringer med hverandre
  • fremme samhandling mellom arbeidslivet og NAV
 Erfaringer med bedriftsnettverket
Daglig leder Knut Børgesen i Vinhuset AS sier at Bedriftsnettverket har utfordret vår måte å tenke på og at vi er blitt mer bevisst på hvilke verdier vi ønsker å stå for. Han sier videre at:
 
- Erfaringer fra andre bedrifter har ufarliggjort utfordringer og vi er blitt flinkere til å se muligheter og ikke begrensninger.

HR-leder Kathrine Waardal i Pettersson & Gjellesvik synes det er verdifullt å dele erfaringer med andre virksomheter som setter IA på dagsorden. Hun synes også det er positivt å treffe bedrifter i samme rolle som hun selv har i en formell setting.
 
Bedriftene som deltar i bedriftsnettverket påpeker at opplegget i nettverket er såpass konkret at nytteverdien er stor. Et eksempel er en av bedriftene i nettverket som har vært gjennom er rekrutteringsprosess. Erfaringen fra denne rekrutteringen ble delt med de andre bedriftene. Bedriftene har også påpekt at det er positivt at NAV ønsker et tettere samarbeid med bedriftene.
 
Utbytte av å delta i bedriftsnettverket
Deltakerne oppgir at de har hatt utbytte av å delta i nettverket. Knut Børgesen fra Vinhuset sier at han tenker annerledes nå enn tidligere:
 
- Jeg har erfart at andre bedrifter ser muligheter og at det er noe som er med på å påvirke oss positivt. Jeg har også lært mye om hvordan NAV kan brukes og er usikker på om jeg ville lært dette i en annen sammenheng.
 
Kathrine Waardal vektlegger at hun har fått gode tips og kunnskap om hvordan andre bedrifter jobber med temaet rekruttering. Hun sier videre at hun har fått nyttige innspill fra NAV og de andre bedriftene i nettverket.
 
På spørsmål om tilrettelegging kan medføre økte ressurser svarer Waardal at det kan medføre merarbeid for kolleger som jobber tett på, men de sier også at det tilfører jobben noe ekstra.
 
- Å se en person vokse fra å ha vært uten jobb og inn i vårt arbeidsmiljø, og oppleve hvilke positive ringvirkninger dette har for helsen og familien rundt vedkommende, gir en god følelse. De fleste av oss trenger en eller annen tilrettelegging gjennom en yrkeskarrieren, sier Waardal.

Bedriftene i nettverket er samstemte på at andre bedrifter som er opptatt av mangfold i bedriften har stor nytte av å delta i slike nettverk sammen med NAV.
 
Av Harald Simonsen
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet