15.03.2017: Nille gir mennesker muligheter

15.03.2017
Butikkjeden strekker seg langt for å gi mennesker muligheter til å få et fotfeste på arbeidsmarkedet. Inkludering av mennesker gjennom arbeidstrening er blitt den viktigste rekrutteringskanalen for Nille.
Nille%202
Opptatt av inkludering: Butikksjef og verneombud Camilla Brurås (t.v.), distriktssjef i Nille Therese Moberg Lokøy og IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gry Merethe Bjelland. (Foto: Paal Nupen)
Les om Jane og Siv Mari som gikk fra praksisplass til fast jobb

- Vi kan ikke tilby alle som er på arbeidstrening jobb, men de gode kandidatene ønsker vi å beholde. Da gjør vi det vi kan for å skape plass, sier distriktssjef i Nille Hordaland, Therese Moberg Lokøy.

Et skritt på veien inn i arbeidslivet
Arbeidstrening kan føre til engasjement og etter hvert fast jobb. Nille har mange eksempler på butikksjefer som startet i en praksisplass. For andre kan arbeidstrening være et skritt på veien inn i andre bransjer. For noen er arbeidstrening på Nille det første møte med arbeidslivet, og en referanse kan være gull verdt for mange.

NAV ønsker at så mange som mulig skal prøve ut arbeidsevnen i det ordinære arbeidslivet og er helt avhengig at bedrifter som Nille åpner dørene for kandidater som kommer fra NAV, eller henvender seg direkte til Nille.

- Vi gir kandidater muligheter som de trolig ikke ville fått så mange andre steder. Mange har store språk og helseutfordringer. Det kan være krevende, men arbeidet er viktig og givende for oss, sier Lokøy.
 
- Selv om de er under opplæring så er vi opptatt av å behandle praksiskandidatene på linje med de øvrige ansatte. De får uniform og navneskilt. Kundene våre skal ikke oppleve noen forskjell, understreker Lokøy.

Tett oppfølging gir best resultater
NAV har et oppfølgingsansvar for mange av kandidatene og her mener Nille at samarbeidet i mange tilfeller kunne vært mye bedre.

- Manglende oppfølging fra NAV fører til at mange butikksjefer vegrer seg for å ta på seg ansvaret det medfører å følge opp kandidatene, sier verneombud i distriktet og butikksjef Camilla Brurås.
 
- Jo mer vi får vite om kandidatene, jo bedre kan vi tilrettelegge for å lykkes i arbeidet, sier Brurås som for tiden selv har én person på arbeidstrening i sin butikk på Kløverhuset i Bergen.

Vinn-vinn situasjon
Selv de minste Nille-butikkene blir oppfordret til å åpne opp for praksiskandidater eller ansette personer med lønnstilskudd. Alder, språk- og helseutfordringer er i liten grad til hinder for å få en mulighet.

Som IA-bedrift har Nille i flere år jobbet aktivt med delmål 2 i IA-avtalen som handler om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Nille ønsker et utvidet samarbeid med NAV i 2017, og vil blant annet jobbe for å integrere flere flyktninger i arbeidslivet. I bunn ligger troen på at arbeidstrening gir en vinn-vinn situasjon.

Gry Merethe Bjelland fra NAV Arbeidslivssenter er IA-rådgiver for alle Nille-butikkene i distriktet.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet