Oleana har ansatte fra 20 nasjoner

28.03.2017
Trikotasjebedriften Oleana AS i Ytre Arna i Bergen kommune kan trygt kalles for en flerkulturell arbeidsplass. Her har rundt 70 medarbeidere fra vel 20 ulike nasjonaliteter sin arbeidsplass.
Oleana%204
Flerkulturell arbeidsplass: Katerzina Wielgus har kollegaer fra over 20 nasjoner. (Foto: Oleana)
Meld deg på IA-kurset Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter 26. april

Oleana AS startet opp i et tidligere bomullsfabrikklokale i 1992 og selger klær over hele verden. Produksjonen foregår i Ytre Arna og virksomheten har rekruttert allsidig.

- Ved rekruttering av nye medarbeidere er vi opptatt av at ikke alle har samme nasjonalitet. Samtidig er vi bevisst på at språket på arbeidsplassen skal være norsk, sier Gerda Sørhus Fuglerud som er daglig leder i selskapet.

Språk inkluderer
Bedriften har lenge hatt ansatte med utenlandsk opprinnelse og jobber målbevisst for å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

- Mange syns det er befriende å kunne snakke sitt eget morsmål med en kollega fra samme land, men de ser kanskje ikke at dette samtidig er med på å holde andre kollegaer utenfor.På en arbeidsplass er det viktig at alle kan omgås med hverandre, og spr��ket skal ikke virke ekskluderende, påpeker Fuglerud.

Nasjonalitet er ikke viktig
Gerda Sørhus Fuglerud ser flere positive sider med å ha en flerkulturell arbeidsplass:

- Mange som kommer til Norge og får jobb er svært takknemlige, de har høy arbeidsmoral, er pliktoppfyllende og vil gjøre sitt beste. Å se andre mennesker bli så glad for å få jobbe, er inspirerende for oss og gjør det enkelt å være arbeidsgiver. Folk som viser arbeidsglede, enten det er norske eller utenlandske, er jo et av våre viktigste mål som arbeidsgiver.
 
- I Norge har vi gode arbeidsforhold, høy lønn og en relativt flat struktur.Som leder er det viktig å være i god dialog med sine ansatte og å bryte ned barrierer gjennom medarbeidersamtaler. Hos oss er vi mer opptatt av at alle ansatte skal ha godt humør, fremfor hvilken nasjonalitet man har.

Dyrker mangfoldet
Bedriften har hatt ulike tilstelninger - blant annet polsk aften og meksikansk danseundervisning. At de ansatte får vist litt fra sine tradisjoner er viktig for det sosiale miljøet. Det skaper krydder i hverdagen og gir en god dynamikk på arbeidsplassen. I tillegg drar alle ansatte på tur til utlandet en gang i året for å lære om tekstilindustri i andre land. Det er spesielt givende når turen går til et land som noen av de ansatte kommer fra.

At Oleana er opptatt av mangfold er ikke noe nytt. I 2004 vant de prisen for Årets Seniorinitiativ og de har ingen øvre aldersgrense i virksomheten. 

- Mangfold i arbeidslivet, enten det gjelder alder eller nasjonalitet, kan gi viktige perspektiver på arbeidsplassen. Det merkes både i personalsammenheng og for produksjonen, avslutter Fuglerud.

Les mer om Flerkulturelle arbeidsplasser

Av Espen Mikalsen
 
Til nyheitsarkivet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sommerfuglVideo: Verdensdagen for psykisk helse
15.10.2020
preview colourbox18076995 2Webinarar for barnehagar i oktober
29.09.2020
erik thorstvedtStreaming: Møt Erik Thorstvedt på Verdsdagen for psykisk helse
28.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag
Les mer
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer
21.10.2020
Webinar: Barnehage // Tilsette har ulike behov i ulike livsfasar (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sommerfuglVideo: Verdensdagen for psykisk helse
15.10.2020
preview colourbox18076995 2Webinarar for barnehagar i oktober
29.09.2020
erik thorstvedtStreaming: Møt Erik Thorstvedt på Verdsdagen for psykisk helse
28.09.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag
Les mer
20.10.2020
Webinar: Barnehage // Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod (30 min)
Les mer
21.10.2020
Webinar: Barnehage // Tilsette har ulike behov i ulike livsfasar (30 min)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet