24.04.2018: Rostadheimen satser på pluss 2

24.04.2018
Nærværsarbeid som engasjerer alle medarbeidere gir et godt utgangspunkt for å skape resultater. På Rostadheimen valgte de pluss 2 metodikken som metode.
Engasjerte kollegaer på Rostadheimen Bofellesskap satser på pluss 2-metodikken for å skape en mer inklunderende arbeidsplass. (Foto: Espen Mikalsen)
Rostadheimen Bofellesskap ved Sørfjorden på Garnes i Arna drives etter antroposofiske prinsipper der mennesket settes i sentrum, og hvor skapende aktiviteter og økologisk hagebruk er viktige elementer i driften. Virksomheten er opptatt av å jobbe aktivt for et inkluderende arbeidsliv, og bestemte seg i vår for å sette av tre personalsamlinger til å gjennomføre et nærværsprosjekt etter pluss 2-metodikken.  Dette er en metode som legger vekt på utvikling og forbedring og som NAV Arbeidslivssenter i Hordaland har et eget kurs på.

Jobbet med påstander
Personalet ble først delt inn i tre grupper. Deretter valgte hver gruppe ut tre påstander som de ville jobbe videre med. Påstandene som ble valgt ut var disse; Vi anerkjenner hverandres arbeid, Kommunikasjon på tvers av avdelinger fungerer godt og Hos oss jobber alle for en god faglig standard på tjenesten.  Påstandene ble rangert på en skala fra en til ti. Deretter diskuterte man hva som skulle til for å løfte påstanden opp to hakk på skalaen.  Tiltakene man ville jobbe med skulle være så konkrete som mulig. Arbeidsgruppen som består av to ledere pluss tillitsvalgte og verneombud, tok alle innspillene med seg videre for å jobbe videre med implementeringen av satsingsområdene.

Det var tydelig at denne måten å jobbe på var inspirerende og diskusjonene gikk livlig på hvert av bordene. Personalet viste seg å være engasjerte og opptatt av forbedringspotensialer på en spennende arbeidsplass hvor kreativitet og helsefremmende tenking er på agendaen.

Av Espen Mikalsen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet