15.01.2017: Satser på arbeidsmiljøgrupper

15.01.2017
Etaten for alders- og sykehjem i Bergen kommune har hatt en IA-dag for arbeidsmiljøgruppene ved alle sykehjemmene.
Sammen for et bedre arbeidsmiljø. (f.v.) Rådgiver Anne Karin Aspholt, styrer Åstveit sykehjem Rolf Agnar Breistein, Gro Nordtveit fra HTV (Delta), personalrådgiver for etat for alders- og sykehjem Turid Hesjedal, Fredrik Lygra HTV (Fagforbundet), Linda Jordal HVO (etat for alders- og sykehjem), IA-rådgiver Gry-Borghild Johansen og Bente Leversen HTV (NSF).
Nærmere 200 tillitsvalgte, verneombud og ledere var før jul samlet for å dele erfaringer og få kompetansepåfyll. Etatsdirektør Karl Henrik Nicolajsen, representert av Turid Hesjedal på selve dagen, understreket hvor viktig det er at arbeidsmiljøgruppene samarbeider godt, jobber målrettet og langsiktig for å redusere sykefraværet ved sykehjemmene.
 
Forebygge fravær
Rådgiver May Tolleshaug fra byrådsavdelingen for helse og omsorg var tydelig på at det er viktig å levere gode tjenester til brukerne av høy kvalitet og med høy pasientsikkerhet. Tolleshaug sa at ansatte som opplever mestring blir dyktige fagfolk som trives og finner glede i hverdagen. 
 
- Byrådsavdelingen ønsker trygge og gode arbeidsmiljø som gjør at de ansatte har like god helse når de går hjem fra jobb, som de hadde når de kom på jobb, sa Tolleshaug.
��
Partene i etaten ønsker å inkludere mennesker med redusert funksjonsevne og hindre frafall fra arbeidslivet. Dette kan oppnås ved at arbeidsmiljøgruppene får mer kunnskap om årsaker til at ansatte blir sykmeldt og at arbeidsmiljøgruppene blir mer bevisst på hvilket handlingsrom som finnes på sykehjemmene og at alle jobber mot et felles mål.
 
Arbeid og psykisk helse
På IA-dagen sørget forsker Camilla Løvvik fra Universitetet i Bergen for at deltakerne fikk et innblikk i ulike årsaker til sykefravær, arbeid og psykisk helse og hva slags tilrettelegging som skal til for å øke nærværet. Løvvik sa at enn stor del av sykefraværet er relatert til psykisk helse og at det er viktig med åpenhet rundt tematikken på arbeidsplassen. Løvvik mente også at det er viktig at ledere, tillitsvalgte og verneombud har noe kunnskap om psykisk helse. Arbeidsmiljøgruppene ønsker å jobbe videre med temaet i 2017.
 
Samarbeid og lederskap
Sykehjemmene på Søreide og i Odinsvei på Nesttun har hatt et relativt lavt sykefravær over tid. Her ble det fremhevet at samarbeid i arbeidsmiljøgruppene, gode team og dyktige ledere som kjenner medarbeiderne og tilrettelegger før ansatte blir sykmeldt, er viktige grep for å holde fraværet nede. Hovedtillitsvalgt Bente Lersveen fra NSF trakk frem at det også er viktig å ha tillitsvalgte og verneombud på hvert enkelt sykehjem som kjenner sin rolle.
 
Systematisk sykefraværsarbeid
IA rådgiver Gry-Borghild Johansen fra NAV Arbeidslivssenter formidlet hvordan arbeidsmiljøgruppene sammen  kan jobbe målrettet og systematisk med  sykefraværsoppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ved hvert sykehjem slik at en kan utvikle gode rutiner, praksis og kultur som kan øke nærværet.
 
På samlingen begynte Arbeidsmiljøgruppene å sette seg mål for det videre arbeidet og  planlegge tiltak i IA-arbeidet i 2017.
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet