26.03.2017: Satser på IA i hverdagen

26.03.2017
I Petedalsheia barnhage i Bergen er det både høy trivsel og høyt nærvær. En viktig årsak er inkludering og felleskap i alle sammenhenger.
Petedalsheia2
IA er en del av hverdagen i Petedalsheia barnehage: Heidi Karin Flesland (t.v.), styrer Aud Jorun Lerås, Birgit Nielsen og Liv Ulvund Hjørnevik.
- Vi er opptatt av å være god på hverdagen og jobbe med IA hele tiden, sier styrer Aud Jorun Lerås i den kommunale barnehagen i Ytrebygda bydel.

Barnehagen med 13 ansatte er opptatt av at IA og planer med god intensjoner ikke bare er noe som trekkes frem i festtaler og sjeldne anledninger. IA er en integrert og selvfølgelig del av hverdagen. Målet er at IA skal ligge i ryggmargen på alle ansatte. Det har tatt tid å komme dit de har ønsket. Siden 2000 har barnehagen jobbet systematisk for å øke nærværet. Like viktig har det vært å øke trivselen. Også her har pilen pekt i riktig retning.

5 om dagen
Arbeidsmiljøet i hverdagen får stor oppmerksomhet, og de ansatte i barnhagen har sammen utviklet en arbeidsmiljøplakat som de kaller 5 om dagen. Hensikten er å minne hverandre på at arbeidsmiljø og nærvær er et felles ansvar.  Her er 5 om dagen:
  • Vi hilser god morgen når vi kommer på jobb
  • Vi diskuterer innad og er lojale utad
  • Vi tar vare på trivselen ved å holde orden og ta ansvar
  • Vi er fleksibel og hjelper hverandre der det trengs
  • Lunsjen vår er et møtepunkt hvor vi deler latter og glede
Lav terskel
Det skal være lav terskel for å komme på jobb selv om man ikke kan yte 100 prosent. Alle ansatte er inneforstått med at de må stille opp for hverandre. Ved å vise omsorg og hjelpe hverandre i hverdagen blir det lettere å velge jobb selv om arbeidsevnen ikke er helt på topp. For å få dette til er det viktig at alle føler seg betydningsfulle og opplever å bli sett i hverdagen. Det jobbes det mye med.

Alle har ansvar
Barnehagen jobber også mye med å styrke holdninger og verdier. Det er avgjørende for å få resultater. Involvering og ansvar er i den sammenheng nøkkelprinsipper. De ansatte er delaktig i alle planprosesser. Ingen blir holdt utenfor og alles stemme skal bli hørt. Det jobbes på personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter og i arbeidsmiljøgrupper med å styrke IA- og HMS-arbeidet. Planer blir revidert og oppdatert.

Det jobbes det ofte i mindre grupper for å sikre at flest mulig blir involvert og engasjert.
Barnehagen har lite utskiftninger av personale, men for å inkludere nye medarbeidere best mulig har arbeidsmiljøgruppen laget en egen handlingsplan for likestiling, inkludering og mangfold. Den er tydelig på at alle kollegaer har et ansvar for å bygge en relasjon med nyansatte. Men det stilles også krav til nyansatte. De må bidra til fellesskapet.

Trygge på hverandre
IA-arbeidet er i tråd med Bergen kommunes arbeidsgiverpolitikk hvor det står at arbeidsplassene skal tilrettelegge for vekst, utvikling og selvstendiggjøring av medarbeiderne. Dette blir lettere å få til dersom de ansatte føler seg trygge på hverandre. Selv i små barnehager kan det by på utfordringer, men i Petedalsheia barnehage sikrer jevnlig rotasjon mellom avdelingene at alle blir godt kjent med hverandre. Ordningen er satt i system.

Det gjøres mye nærværsarbeid som de ansatte setter pris på. Tilbakemeldingen er at det styrker teamfølelsen og gir god helse.
Arbeidet har blitt lagt merke til og er blitt presentert for kommunens komité for barnehage, skole og idrett. Barnehagen sendte også en sterk søknad til IA-prisen i Hordaland i 2016.

May Britt Eliassen ved NAV Arbeidslivssenter er IA-rådgiver for Petedalsheia barnehage og alle andre enheter i Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet