11.12.2018: Sjukefråværet held fram med å synke

11.12.2018
Per 3. kvartal i 2018 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland på 5,4 prosent. Dette er ein nedgang på 1 prosent i høve til i fjor.
Tommy%20Johansen
Fungerande fylkesdirektør i Hordaland, Tommy Johansen, noterar seg at det eri kommunane med høy arbeidsløyse at sjukefråværet òg er høgst.
Førre kvartal kunne NAV Hordaland melde om at det ikkje hadde vore målt så lågt sjukefråvær i Hordaland sidan NAV starta med denne typen målingar for 10 år sidan. Den positive tendensen held seg, sjølv om den er svakare no enn i førre kvartal.
 
Lågt utdanningsnivå skapar utfordringar
Fungerande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen noterar seg at det er i kommunane med høg arbeidsløyse at sjukefråværet òg er høgst. Høgst sjukefråvær finn vi i kommunane Sund (7,4 %), Øygarden (7,1%) og Vaksdal (6,8 %). Lågast er sjukefråværet i Ullensvang (4,0 %) og Voss (4,5 %).
 
– Det er dei kommunane med generelle levekårsutfordringar som ser ut til å verte hardast ramma. Det er interessant å sjå på dette i ein større samanheng. Det handlar gjerne om at dei som bur i kommunar som scorar dårleg på levekårsundersøkingar, ofte har lågt utdanningsnivå.  Når dei blir ramma av nedgang i arbeidsmarknaden, hjelp det ikkje om dei er mobile dersom det ikkje finst jobbar for dei utan utdanning andre stadar, seier Johansen.
 
Fylkesdirektøren understreker kor viktig det er å fullføre minst vidaregåande utdanning for å unngå arbeidsløyse, sjukefråvær, uføretrygd og utanforskap.
 
– Å ikkje fullføre ein form for utdanning kan få permanente konsekvensar. Det er vanskeleg å bryte mønsteret når fleire og fleire jobbar krev formell kompetanse,  seier Johansen.
 
Høgst sjukefråvær blant unge
Sjukefråværet aukar bare i aldersgruppa 16-29 år, medan det går aller mest ned blant dei mellom 50-59 år. Sjukefråværet er høgst innan helse- og sosialtenestar (7,6 %), medan det er lågast innan informasjon og kommunikasjon (3,2 %).
 
Muskel- og skjelettplagar er årsaka til flest sjukmeldingar i Hordaland.
 
Om lag 19,6 prosent av sjukmeldingane i fylket var graderte dette kvartalet. Hordaland, Rogaland og Oslo har lågast del graderte sjukefråværstilfelle i landet.
 
Det totale sesongjusterte sjukefråværet i landet er no på 6,2 prosent. Det viser nye sesong- og influensajusterte tal.  Det var ein auke i det eigenmeldte sjukefråværet på 2,1 prosent, medan det legemeldte heldt seg stabilt. Samla var det ein nedgang på 0,3 prosent.
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet