14.11.2017: Slik hjalp NAV hørselshemmet ut i full jobb

14.11.2017
Den kvinnelige brukeren var på nippet til å bli erklært ufør, men er i dag i full jobb. – Kartlegging og riktig tilrettelegging er nøkkelen, sier NAV-veileder Iselin Stellberg.
019
Illiustrasjonsbilde.
Brukeren Lise har i flere år stått utenfor arbeidslivet. På tross av dårlig hørsel er hun i dag 100 prosent i jobb takket være godt samarbeid mellom NAV-kontor og NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.

Av personvernhensyn bruker vi ikke navn og bilde på kvinnen i denne artikkelen.

– Tårene trillet da Lise fikk prøve et anbefalt teknisk hørselsutstyr på arbeidsplassen. Det betød så mye for henne, forteller hørselsrådgiver Iselin Stellberg ved Arbeidsrettede veiledningstjenester.

Gikk mot søknad om uføre
I tillegg til å være hørselshemmet har Lise lærevansker og diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Hun har hatt en tøff oppvekst både når det gjelder hjem og skole. Vold og mobbing var del av hennes hverdag i oppveksten.

– Det var ikke før i ungdomsalder at hørselsproblematikken ble oppdaget, noe som har medført en manglende tilrettelegging i skolegangen. Med kun grunnskole, liten arbeidserfaring og lite tilrettelegging, har det vært vanskelig for Lise å komme seg i ordinært arbeid. Veien mot et liv som ufør så kort ut.

Tilpasset teknisk hørselsutstyr ga nytt håp
Med riktig tilpasset teknisk høreselsutstyr og tilrettelegging på arbeidsplassen, kan Lise fortsette i jobben som krever aktiv kundekontakt i butikk. NAV-veilederen henviste Lise til Arbeidsrettede veiledningstjenester for å sjekke om det var noe som kunne tilrettelegges for henne på jobben.

– Gjennom kartlegging av utfordringer og behov på arbeidsplassen, har Lise nå fått tilpasset teknisk hørselsutstyr. Arbeidsgiver fikk også konkrete råd om ulike behov for tilrettelegging, forteller Iselin.

Komplikasjoner
Lise fikk omsider tilbud om å prøve seg i ordinært arbeid i butikk, men etter kort tid oppstod det flere utfordringer på arbeidsplassen. Arbeidsgiver merket at Lise ofte misforsto det som ble sagt og ble i mange situasjoner stresset og frustrert.

– Det viste seg at Lise ikke brukte høreapparatene sine så ofte da hun opplevde en forsterket lyd av alle maskiner i butikken i høreapparatet. Dette gjorde det ubehagelig for henne å bruke høreapparatene.

Fruktbart samarbeid
NAV-veilederen, som tidligere har god erfaring med å samarbeide med NAV Hjelpemiddelsentral, tok kontakt med Arbeidsrettede veiledningstjenester for å se om det var noe de kunne bidra med for Lise på arbeidsplassen.

I samarbeid med NAV veileder dro hørselrådgiver Iselin Stellberg og hørselspedagog Roald Synnevåg ut til Lise på arbeidsplassen. Det ble oppdaget flere ting som kunne bidra til en bedre jobbhverdag for Lise.

– Arbeidsgiver fikk konkrete råd om tilrettelegging og Lise fikk etter hvert riktig tilpasset teknisk hørselsutstyr. Både Lise, NAV-veileder og arbeidsgiver ser nå at det er håp for at Lise kan få en bedre jobbhverdag.

Av Sissel B.Høvding
 
 
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet