09.09.2016: Smerter i psyke-muskelen

09.09.2016
I anledning Verdensdagen for psykisk helse har seniorrådgiver Abbas Sharifian ved NAV Arbeidslivssenter skrevet en tekst om temaet.
Sees%20i%20morgen
I 1998 sto statsminister Kjell Magne Bondevik frem og fortalte åpent om sine psykiske helseutfordringer. Men fortsatt er temaet vanskelig å snakke om. I anledning Verdensdagen 29. september ønsker NAV Arbeidslivssenter Hordaland å slå et slag for mer åpenhet om psykisk helse på norske arbeidsplasser.

Forleden satt jeg på bussen hjem. Tanker om jobb, privatliv, hund, trening med mer fløt mens jeg tørket av dugg på bussruten. Det regnet. Plutselig kom jeg til å tenke på kursene «arbeid og psykisk helse» som vårt senter tilbyr arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud. Jeg jobber som IA-rådgiver på NAV Arbeidslivssenter Hordaland og bistår bedrifter i å ta vare på egne ansatte og inkludere dem som står på utsiden, de som vil og kan. Nok om det. Mens jeg repeterer formålet med våre kurs for meg selv, å normalisere psykisk helse og avdramatisere psykisk sykdom uten å bagatellisere, overhører jeg samtalen mellom et vennepar i 20-årene som meddeler åpent og ærlig at de går til terapeut. Den ene utdyper at han har bestemt seg for å være åpen om sine utfordringer i stedet for å bruke krefter på å skjule tilstanden og bli tappet for energi. Han tilføyer at etter hans syn bør man åpent og ærlig kunne si til omverdenen at en har «smerter i psyke-muskelen» på samme måte som man forteller om sine andre smerter, i ryggen, skulderen og så videre. «Smerter i psyke-muskelen» har vært min inspirasjonskilde til denne teksten.

Hanne H. Brorson (2012) skriver i sin bok «Tankevirus» at «Hver dag har 95 prosent av oss tanker med paranoid, suicidalt, depressivt, angstfylt eller tvangspreget innhold». Hennes budskap er at alle har skrullete tanker. Det er normalt. Ikke alle tror på dem. Det er vel det som gjør oss til mennesker.

Vi har alle en psykisk helse. Det gjelder skolebarn, ungdom, kvinner og menn så vel som direktøren i dress. Men er det vanligst å snakke om psykisk helse når det har oppstått psykiske plager eller sykdom? Til tross for det faktum at vi alle har en psykisk- så vel som fysisk helse og høy forekomst av psykiske plager og sykdom, er temaet fortsatt vanskelig å snakke om.

Kjell Magne Bondevik, Odd Einar Dørum, Lene Marlin, Stig Inge Bjørnebye, Fabian Stang og Jan Erik Larsen har alle, så vidt jeg vet, en ting til felles. De har alle «innrømmet» at de er menneskelige. Rådet for psykisk helse ga Kjell Magne Bondevik «Tabu-prisen» for dette i 1999. Kritikerne på sin side fant opp det lite flatterende begrepet «å ta en Bondevik».

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse definerer «god psykisk helse» som «evne til å mestre tanker, følelser og atferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang». Vil ikke mestringsbortfall eller «smerter i psyke-muskelen», som den reflekterte busspassasjeren kalte det, være like naturlig som manglende mestring på det fysiske plan? Mestringsbortfallet, enten på det psykiske eller det fysiske plan, er stort sett forbigående. Noen ganger kan bortfallet bli kronisk noe som er menneskelig.

Tidsskrift for Norsk psykologforening skriver at i løpet av ett år vil en av tre i den voksne befolkningen tilfredsstille kriterier for minst en psykisk lidelse (2010). Ca. halvparten vil rammes i løpet av livet. Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd, nest etter muskel- og skjelettlidelser. Den vanlige arbeider så vel som direktøren kan bli syk, noe som er menneskelig.

Flertallet av personer med psykiske helseplager er i jobb. Likevel er det mange som står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn.

Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge arbeidsforholdet til rette for ansatte som har smerter i psyke-muskelen, på et så tidlig som mulig tidspunkt, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb. I mange tilfeller er en støttende samtale nok til å snu en vanskelig situasjon. Arbeidsgiver, kolleger, tillitsvalgte og verneombud frarådes å fungere som hobby-terapeuter, men heller være oppdatert på hvilken hjelp som finnes og formidle dette til den som trenger det. Ved psykiske helseplager kan det i noen tilfeller være nødvendig å være helt borte fra jobb i en periode. Men, forskning viser også at lange sykemeldinger kan forverre tilstanden. Arbeid er, med andre ord, ofte god medisin.

Uansett om årsaken til de psykiske helseplagene skyldes private eller arbeidsrelaterte forhold kan vanskene gi følger for arbeidssituasjonen. Arbeidsgiver skal, i henhold til arbeidsmiljø- og folketrygdloven, følge den ansatte opp og tilrettelegge arbeidsforholdet. Alt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid anbefales å være skriftlig og dokumentert.

Toleranse, gi mulighet, og skape åpenhet ved å sette psykisk helse på dagsorden på arbeidsplassen er alle sentrale nøkkelord.

NAV Arbeidslivssenter Hordaland har i en årrekke markert Verdensdagen for psykisk helse, som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap.

Årets tema « … fordi livet forandrer seg …» handler om at endringer er en naturlig del av livet. Hvordan vi møter endringene vil påvirke vår psykiske helse.

I år har NAV Arbeidslivssenter Hordaland inngått samarbeid med blant annet Bergen Næringsråd for å markere dagen spesielt myntet på ledere, tillitsvalgte og verneombud. Markeringen vil finne sted den 29. september.

Formålet med denne felles markeringen er å øke kunnskapen om at åpenhet er det viktigste en kan gjøre for sin psykiske helse. Endringer er en del av livet og kan føre til vekst. Kampanjen skal bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer.

Åpenhet og ufarliggjøring vil være essensen denne dagen. Endring kan føre til personlig vekst og utvikling. Og sist, men ikke minst tenker jeg at viktigheten av arbeid, som en stabiliserende faktor når livet ellers byr på utfordringer og endringer, vil vektlegges. Vi vil denne dagen også se litt nærmere på hva skjer når en kollega ikke mestrer dagen, hva bør gjøres og hvilken hjelp finnes.

Som nevnt, kan en si at ca. halvparten av oss vil «rammes» av smerter i psyke-muskelen i løpet av livet. Det er sådan trygt for alle parter på arbeidsplassen å øke kunnskapen og reflektere over hvordan en kan forebygge psykiske helseutfordringer på jobben og følge opp de som har utfordringer. Kunnskap og refleksjoner som er en god ballast å få med seg, til det beste for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet.

 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet