25.06.2017: Styrket dialogen – økte nærværet

25.06.2017
Skatteopplysningen Vest avd. Bergen tok grep for å gjøre noe med det høye sykefraværet. Metoden involverer alle ansatte og er blitt omfavnet av landets øvrige skatteopplysningskontor.
Skatt%201
Fokus på økt nærvær. (f.v.) Tillitsvalgt Rakel Skåre Larsen fra NTL, underdirektør Eivind Kongshaug, verneombud Jarand Rykken og underdirektør Geir Basberg.
Å styrke dialogen var det som skulle til for å bedre resultatene. Metoden er verken ny, avansert eller banebrytende. Det handler om å ta i bruk eksisterende kunnskap om hva som virker i arbeidet med å øke nærværet og trivselen på arbeidsplassen.

Da det for to år siden ble bestemt å gjøre noe med det vedvarende høye sykefraværet som i 4. kvartal oversteg 20 %, trakk Skatteopplysningen i Bergen inn IA-rådgiver Marit Eidsvåg fra NAV Arbeidslivssenter samt Bente Njøten  fra bedriftshelsetjenesten (BHT) Stamina i arbeidet. Eirin Jonsson overtok denne funksjonen fra Njøten i fjor.

Utgangspunktet var en rekke enkeltsaker med korte og lange fravær som ofte ikke ble tilstrekkelig avklart. Et av tiltakene i Nærværsprosjektet var hyppige oppfølgingssamtaler med sykmeldte og ansatte som sto i fare for å bli sykmeldt. BHT og Arbeidslivssenteret deltok i samtalene som i starten foregikk to hele dager i måneden.

Involverer alle
På en arbeidsplass som Skatteopplysningen, hvor kompetanse og erfaring er viktig, er det vanskelig å hente inn vikarer. Således rammer et høyt fravær de øvrige ansatte. Det berører med andre ord hele arbeidsmiljøet. Av den grunn ble det avgjørende å involvere alle ansatte i prosessen med å jobbe med kulturen for hvordan man forholder seg til fravær og nærvær. På en dagssamling ble det jobbet metodisk med arbeidsmiljøutvikling i samarbeid med Arbeidslivssenteret og BHT.

Tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i planleggingen og evalueringen av prosjektet fra starten.

Arbeid først
– Oppfølgingen ble hyppigere og av bedre kvalitet. Personlig har jeg lært meg bedre oppfølgingsteknikker som jeg mener er en hovednøkkel til suksessen, sier underdirektør Eivind Kongshaug.

Kongshaug tror de er blitt bedre til å avklare arbeidsevnen og at fokus i større grad er flyttet fra helseutfordringer til muligheter på arbeidsplassen.

Underdirektør Geir Basberg har også vært sterkt involvert i oppfølgingsarbeidet som ikke har gått knirkefritt:

– Det har tatt tid å bygge ned terskelen for å delta i oppfølgingssamtalene som vi først og fremst ønsket skulle være en mulighetssamtale. Men de fleste har opplevd samtalene som positive.

IA-rådgiver Marit Eidsvåg, som var med på mange av samtalene i starten, opplevde at de ansatte følte seg ivaretatt. Hun har vært en pådriver for at samtalene i større grad skulle handle om arbeid.

– Ved å bruke IA-rådgiveren og BHT i samtalene fikk vi mange ideer og muligheter raskt på bordet. Det har vært en suksessfaktor at det ble korte veier til de mange ulike tiltakene og virkemidlene, sier Basberg.

Dialogen styrket
Dialogen mot legene og behandlerne er med på å bryte et mønster hvor grad av aktivitet i første rekke er et forhold mellom lege og den ansatte. Basberg ønsker at de ansatte i enda større grad skal snakke med ham før går i dialog med lege om sykmelding, og opplever at flere er blitt ansvarliggjort i forhold til egen situasjon.

– De sykmeldte, eller de som står i fare for å bli sykmeldt, må til sist gjør sine valg og prioriteringer, men vi har et sterkt fokus på at arbeid og aktivitet må være en stor del av målbildet, sier Basberg.

Gode resultater
– Vi er i positiv flyt og har aldri levert så bra resultater som vi gjør nå. Det tror jeg har sammenheng med at kulturen er styrket og at flere trekker i samme retning, sier Kongshaug.

Basberg er enig og legger til at hele organisasjonen er mer målfokusert i forhold til å lykkes med arbeidet:

– Vi er mer opptatt av den enkeltes rolle og ansvar i fellesskapet. Det har vi tematisert på HMS-dagene.

Det har tatt tid å redusere sykefraværet, men i 2016 lå det gjennomsnittlige fraværet på ca  5 %. I en avdeling med ca 30 ansatte vil fraværet svinge, men så langt i 2017 ser det lovende ut.

Arbeidet og resultatene er blitt lagt merke til og i fjor vant avdelingen Arbeidsmiljøprisen i konkurranse med de sju andre kontorene til Skatteopplysningene.  ”Bergensmetoden” er blitt adoptert og flere av de andre kontorene jobber nå på samme måte som Skatteopplysningen Vest avd. Bergen.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet