09.09.2016: Tar inkluderende arbeidsliv på alvor

09.09.2016
Elektroentreprenør Pettersson & Gjellesvik AS var nysgjerrig på hvilke muligheter det lå i å være en IA-bedrift. Det har endret livet til flere mennesker.
Petterson%20og%20Gjellesvik
IA-rådgiver Marit B. Eidsvåg, Hr-leder Kathrine Waardal og tillitsvalgt Pål Bratland samarbeider godt. (Foto: Birgitte B. Lygre)
Bedriften har i dag fem fast ansatte som har blitt formidlet via NAV gjennom tiltak som lønnstilskudd, tilretteleggingstilskudd, mentoroppfølging og praksisplass. Bedriften har også flere ansatte inne på midlertidig arbeidsutprøving.

– Vår innstilling er at det ikke gjør noe om man har visse utfordringer så lenge man er motivert for å gjøre en god jobb, sier HR-leder hos Pettersson & Gjellesvik AS, Kathrine Waardal. Allerede fra hun begynte som HR-leder i PG i 2013 var bedriften opptatt av å se forbi hullene i CV-en, og tenke utradisjonelt i rekrutteringsprosessen.

– Samarbeidet med NAV går langt tilbake i tid. Men tidligere, da vi stort sett fikk kandidater i praksis gjennom eksterne tiltaksleverandører hadde vi dessverre noen uheldige opplevelser, sier Waardal.

– En jungel av muligheter
Hun forsto at hun trengte bistand for å knekke koden slik at de kunne leve opp til egne ønsker og mål om å være en inkluderende og omtenksom arbeidsgiver. På NAV Arbeidslivssenter kom hun i kontakt med IA-rådgiver Marit Eidsvåg.

– Marit presenterte ulike alternativer, viste oss hvordan vi kunne jobbe strategisk, sette opp planer og gjøre tilrettelegginger. Det er en jungel av muligheter, så det gjelder å bli kjent med systemet og se hvilke muligheter som finnes. Det å ha en kontakt i NAV som kan bidra med dette er helt avgjørende. Jeg opplever at NAV strekker seg veldig, veldig langt i dette arbeidet, sier Waardal.

– For NAV er Pettersson & Gjellesvik en god bedrift å samarbeide med fordi vi vet at de ansatte blir godt ivaretatt der. Jeg er veldig stolt av dem – de er flinke til å tenke annerledes. De jobber godt både i forhold til den enkelte ansatte og på systemnivå. Jeg opplever at ledelse og tillitsvalgte har et godt samarbeid. Det er en vesentlig forutsetning for å lykkes i IA-arbeidet, sier Eidsvåg.

Ønsker å ta samfunnsansvar
Direktør for Pettersson & Gjellesvik Tom Nielsen sier de ønsker å ta samfunnsansvar og leve etter verdiene til bedriften.

– Ved å gi personer med hull i CV-en muligheter, ender vi ofte opp med en vinn-vinn situasjon, sier Nielsen.

– Det å mestre og å være i arbeid gir svært mange positive ringvirkninger, både for den ansatte og samfunnet ellers.  Engasjerte fast ansatte tar på seg ansvar og utfordringer, som gir erfaringer utover det å være elektromontør. Vi vil også i fremtiden opprettholde det gode samarbeidet med NAV, og gi muligheter til de som trenger det, legger han til.

Lavt sykefravær
Bedriften kan skilte med lavt sykefravær og svært gode tilbakemeldinger fra bedriftshelsetjenesten. Tillitsvalgt Pål Bratland kan bekrefte at arbeidsmiljøet er godt.

– Jeg kan ikke huske at noen i bedriften har sluttet for å begynne i en annen konkurrerende virksomhet – det er noe å være stolt over, sier han.

Både Bratland og Waardal er enige om at det er utfordringer knyttet til å gi en sjanse til dem som vanligvis ender nederst i søkerbunken.

– Det kan være krevende og belastende for dem som jobber tett på. Men dette er et verdivalg vi gjør. Den investeringen vi gjør i en kort periode, gir oss gevinst på lang sikt. Det er givende å få følge utviklingen til de ansatte. Å se at de trives er utrolig positivt, sier Waardal. Bratland er enig i det.

– De kommer med en historie og en fortid som er annerledes enn vår, som de er preget av og som de fortsatt strir med. Men de som kommer hit via NAV likestilles med alle andre ansatte. De har blitt en del av gjengen. Vi har blitt glade i de, og vi verdsetter de, sier Bratland. Han legger til at kandidatene fra NAV gjerne starter i jobben med mer takknemlighet, ydmykhet, lojalitet og motivasjon enn mange andre.
Øyvind er en av dem som har fått fast jobb i PG via tiltaket tidsbestemt lønnstilskudd. Han forteller om den store forskjellen fra å være uten jobb, til å bli en del av det gode arbeidsmiljøet i PG.

– Det å ha oppgaver som venter på deg, kollegaer som vil høre om helgen din, det å få lønn og betale skatt, rett og slett bidra til arbeidsgiver og samfunnet gir en utrolig god følelse. Jeg er takknemlig for muligheten jeg har fått, og ønsker å bidra tilbake til arbeidsmiljøet ved blant annet å ta ekstra hånd om de som kommer til oss med huller i CV-en sin, sier Øyvind. 

Utveksler erfaringer
PG har rundt 110 ansatte og tre avdelinger. Det gir en fleksibilitet og mulighet til å finne det rette stedet for kandidatene. Noen har behov for trygge og forutsigbare rammer, og blir da gjerne satt på et prosjekt som passer deres situasjon. Waardal mener flere burde våge å satse på dem som sliter med å få en fot innenfor arbeidslivet.

– Vi er en såpass stor bedrift med et godt system som gjør at vi har muligheten til å gjøre en forskjell for flere. Men vi ønsker at enda flere bedrifter skal gjøre det samme som oss. Hvis alle kan ta inn én kandidat fra NAV i året, så hjelper det mange totalt, sier Waardal.

Eidsvåg fra Arbeidslivssenteret har det samme ønsket. Ved å se nærmere på hva Pettersson & Gjellesvik gjør, håper de å kunne inspirere flere bedrifter til å tenkte alternativt i rekrutteringsprosessene. Bedriften deltar i en bedriftsnettverksgruppe i regi av NAV Arbeidslivssenter, der de utveksler erfaring rundt mangfold og inkludering i rekrutteringen.   

Av Birgitte B. Lygre
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet