Tett på de gravide i Helse Bergen

26.10.2017
Jevnlig lunsjmøter for gravide i Helse Bergen er ett tiltak som skal forebygge sykefravær. Informasjon om graviditet og arbeid skaper trygghet gjennom svangerskapet.
Lunsjm%C3%B8te%20gravide
På jobb for de gravide: Bedriftsjordmor Maren Marie Karlsen (f.v.), Maria Glambek og Stine Rud Iversen fra NAV Kontaktsenter og Cathrin Cecilie Eikenes og Bodil Elise Fadnes Løvli fra lønn- og regnskapsseksjonen i Helse Bergen. (Foto: Paal Nupen)
I likhet med andre store virksomheter, med mange gravide arbeidstakere, har også Helse Bergen oppnådd gode resultater med tett oppfølging. Bedriftsjordmor Maren Marie Karlsen fra HMS-senteret i Helse Bergen deltar i mange samtaler mellom gravide og nærmeste leder. Behovet for trekantsamtaler er stort og tidkrevende, men gir resultater.

Med til enhver tid nærmere 350 gravide i Helse Bergen, er Karlsen opptatt av å bruke flere arenaer for å nå ut med informasjon til flest mulig. Lunsjmøtene er et tilbud til gravide som ønsker generell informasjon om svangerskap og arbeid. NAV støtter tiltaket i en periode gjennom forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet.

NAV Kontaktsenter svarer
Temaene varierer og i forrige uke møtte 25 gravide for å høre om hva NAV Kontaktsenter kan tilby. Stine Rud Iversen og Maria Glambek er med på å drifte den prisbelønnede Facebook-siden NAV Foreldrepenger og Chat-siden med samme tema på nav.no. Her kan alle får svar på spørsmål knyttet til rettigheter og plikter i forbindelse med blant annet foreldrepenger, pleiepenger, kontantstøtte og barnetrygd.

Med over 300 henvendelser per dag vedrørende svangerskap, har mange ansatte på NAV Kontaktsenter opparbeidet seg stor kunnskap og godt kjennskap til lov- og regelverket. NAV Kontaktsenter har begrenset mulighet til å besøke bedrifter og virksomheter så oppfordringen er å ta kontakt digitalt, eller ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33. Arbeidsgivere kan ta kontakt på 55 55 33 36.

Egen NAV-jordmor støtter tiltaket
- Initiativet til Helse Bergen er flott. Vi vet at tett oppfølging under svangerskapet gir resultater, sier rådgivende jordmor ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland Kristin Mohr Rykkje.

IA-virksomheter som ønsker rådgivning knyttet tilrettelegging og oppfølging av gravide kan ta direkte kontakt med Mohr Rykkje på epost eller telefon 452 78 232.

Besøk NAV Foreldrepenger på Facebook

Delta på chatten på nav.no

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
02.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
02.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet