Til arbeidsgivere i Region Bergen

24.03.2020
Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser
NAV Vestland går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

• Forsiden – nav.no
• Koronavirus – informasjon fra nav.no
• Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Varsel om permitteringer skal sendes digitalt til NAV
Skal du permittere, si opp eller innskrenke arbeidstiden til 10 eller flere ansatte? Da har du meldeplikt til NAV. Du kan også melde ifra til NAV dersom det gjelder færre enn 10 ansatte om du ønsker det.

Trykk her for å sende skjema digitalt

Alle som har en rolle i virksomheten i Altinn vil kunne opprette og sende inn skjema. 

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

De finner oppdatert informasjon på nav.no.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.
Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

Permitteringsvarsel som skal være:
• datert
• angi varselfrist
• permitteringsårsak
• permitteringsgrad
• permitteringsperiode
• samt bekrefte at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende:

• når startet vedkommende i jobben
• stillingsprosent
• eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
• Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på  Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

• Veiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Vi har opprettet et eget innsatsteam for arbeidsgivere i region Bergen i forbindelse med korona pandemi.

Kontaktinformasjon: nav.region.bergen.marked@nav.no

Telefon 41237247 er åpen ukedager mellom kl 10.00 og kl 14.00
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
02.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
23.03.2020
mann med pc illSjå eit IA-webinar når det passar deg
02.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet