24.03.2020: Til arbeidsgivere i Region Bergen

24.03.2020
Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser
Her følger viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset.
Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

• Forsiden – nav.no
• Koronavirus – informasjon fra nav.no
• Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Varsel om permitteringer skal sendes digitalt til NAV
Skal du permittere, si opp eller innskrenke arbeidstiden til 10 eller flere ansatte? Da har du meldeplikt til NAV. Du kan også melde fra til NAV dersom det gjelder færre enn 10 ansatte om du ønsker det.

Trykk her for å sende skjema digitalt

Alle som har en rolle i virksomheten i Altinn vil kunne opprette og sende inn skjema. 

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

De finner oppdatert informasjon på nav.no.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i permitteringsvarsel:

• dato
• angi varselfrist
• permitteringsårsak
• permitteringsgrad
• permitteringsperiode
• bekreftelse på at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold

Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende:

• når startet vedkommende i jobben
• stillingsprosent
• eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
• Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Arbeidssøkere bør registrere CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

----------------------------------------------------------------------

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Ta kontakt Innsatsteam for arbeidsgivere i region Bergen:

 nav.region.bergen.marked@nav.no

Telefon 412 37 247 (kl 09.00-15.00)
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet