07.05.2018: Tillit kan bedre arbeidsmiljøet

07.05.2018
Det stilles høye krav i arbeidslivet i Norge. Skal det resultere i høy produktivitet og gode tjenester kan det lønne seg at andre faktorer også er på plass - som for eksempel tillitsbaserte arbeidsplasser. Det kan gi mange positive utslag.
COLOURBOX30205438
Illustrasjon: Colourbox.com
Tillitsbasert ledelse og tillitsbasert styring er begreper som er uttrykt hyppig de siste årene. Stadig flere forskere og fagpersoner trekker fram tillit som et nøkkelbegrep for å skape gode arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø.

Tillit er å stole på noen, men det er også overføring av makt og myndighet og tilhørende tap av kontroll og styring. Utviklingen av tillitsbaserte arbeidsplasser gjennom tillitsbasert ledelse betyr likevel ikke at alle styringslinjer og kontrollnivå viskes ut, men høye nivåer av jobbautonomi og et lavt kontrollnivå kan gi gode resultater.

Balanse mellom krav og egenkontroll
Direktør Pål Molander ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sier i et videoklipp på stami.no at balanse mellom krav og mulighet for egenkontroll gir jobbengasjement, tilhørighet og arbeidsglede. STAMI ønsker at fokus i større grad rettes mot faktorer som har med arbeidet å gjøre for å skape et bedre arbeidsmiljø. Utvikling av tillitsbaserte arbeidsplasser er i så fall et viktig grep.

Tillit virker
Professor Bård Kuvaas ved BI Handelshøyskolen fremhever på bi.no at det er robust forskningsmessige støtte for fordelene ved tillitsbasert ledelse, og viser blant annet til Sverige hvor de offisielt har gått bort fra utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering fordi det ikke har gitt ønskelige resultater.

Kuvaas har lenge markert seg som en stemme i debatten om tillitsbasert ledelse, og er tydelige på at det virker og gir seg utslag i indre motiverte medarbeidere som leverer bedre arbeidsprestasjoner. Uten tillit mister mange den indre motivasjonen, og leverer på kontrollpunkter, og lite annet sier Kuvaas.

Store forskjeller
Og hvor står norsk arbeidsliv i dette landskapet? Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport om medbestemmelse i 2017 viser stor forskjeller.  Her mener 4 av 10 at arbeidslivet blir mer autoritært. En av forskerne bak rapporten, Eivind Falkum, opplever det som en todeling av arbeidslivet hvor en del fortsatt holder på med medvirkning og medbestemmelse, og en annen del som ikke prioriterer dette.

Hvilken vei det norske arbeidslivet går er dels opp til politikerne, fagorganisasjonene og næringslivet.

- Kan ikke innføres
Men hvordan skal man skape tillitsbaserte arbeidsplasser gjennom tillitsbasert ledelse? Professor i utdanningsledelse Eirik J. Irgens ved NTNU advarer i utdanningsnytt.no mot å ta for lett på det fordi en slik modell ikke kan innføres, men utvikles: ”Tillit er noe man hele tiden må arbeide med å utvikle, og det kan være en krevende prosess for ledere og tillitsvalgte som sitter fast i foreldede oppfatninger om rollene sine.” Irgens mener det er en fare for at gamle styringsideer lever videre under nye navn.

Gjensidig tillit
Grete Johansen som er partner i Great Place To Work, og har mye ledererfaring, poengterer i Ledernytt.no at tillit utvikles gjennom relasjoner over tid gjennom daglig samhandling mellom leder og medarbeider, og mellom kollegaer. Tillitsbaserte ledere opptrer med tydelighet og integritet, kommuniserer åpent og involverer ansatte, skriver Johansen.

For å lykkes med å skape en tillitsbasert arbeidsplass må tillit gå begge veier. Ansatte må oppleve trygghet for at den tilliten som er uttrykt er oppriktig. Det kan utløse et engasjement i begge retninger og utvikle arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.

 En forutsetning for at den tilliten som ansatte opplever skal resultere i de ønskede resultater er at det følger med handlingsrom og ressurser ved bemyndigelsen. Hvis ikke så vil det kunne rive ned den tilliten som i utgangspunktet ble gitt og virke ødeleggende på arbeidsmiljøet.

Johansen påpeker at stadig flere bedrifter og virksomheter innser at det er menneskene som utgjør forskjellen for virksomhetens suksess. Når medarbeidere opplever å bli stolt på, tar de også større ansvar for å nå organisasjonenes mål, skriver Johansen.

I så fall må de ansatte stå i sentrum og ikke målet. Måloppnåelse vil komme som en følge av høy jobbtilfredshet og et godt arbeidsmiljø. Gjennom å utvikle menneskene på tillitsbaserte arbeidsplasser kan mål om høyere produktivitet, bedre tjenester, høyt nærvær og bedre arbeidsmiljø oppnås.
 
Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet