08.02.2017: Tilrettelegger uavhengig av alder

08.02.2017
BIR Privat AS tar grep i personalpolitikken og ønsker at det i større grad er utfordringene i de ulike livsfasene som skal åpne for tilrettelegging.
Bir%20privat%202
Opptatt av livsfaseorientert personalpolitikk. HR-rådgiver Anne Britt Solheim (til venstre) og daglig leder Bente Gansum Daazenko. (Foto: Paal Nupen)
- Det blir feil å tilrettelegge bare fordi man er i en viss alder uavhengig av behov, sier daglig leder i BIR Privat Bente Gansum Daazenko.

En egen seniorpolitikk har vært en strategi for mange bedrifter som ønsker at eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeid. Resultatet har ofte vært å belønne arbeidstakere på ulike måter. Det er også tilfelle i BIR Privat AS som nå ønsker en dreining mot en mer livsfaseorientert personalpolitikk hvor det er behovene i de ulike livsfasene som skal stå i sentrum.

- Behovene kan være mange og ulike gjennom et arbeidsliv. Noen trenger for eksempel kompetansepåbygging, hjemmekontor eller økt fleksibilitet til omsorg for pårørende en begrenset periode, sier Daazenko.

Livsfaseorientert personalpolitikk
Begrepet livsfaseorientert personalpolitikk er for lengst introdusert i BIR Privat AS sine måldokumenter, men nå skal hele organisasjonen få bedre kjennskap til den praktiske betydningen.
Daazenko tror medarbeiderne vil prestere best på jobb dersom de opplever fleksibilitet i forhold til den fasen de står i:

- Vi vil bort fra generell tilrettelegging for seniorer. Tilrettelegging bør være individtilpasset og tidsbegrenset. Alder vil stadig mindre grad være egnet for å gruppere mennesker i arbeidslivet. Like løsninger for ulike medarbeidere vil ikke nødvendigvis oppfattes som rettferdig.

Målet er å tilrettelegge slik at medarbeiderne får jobb og privatliv til å henge sammen. Dette bidrar til å styrke jobbnærværet, bedriftskultur og arbeidsmiljø.
Gevinstene kan være mange for virksomheter som lykkes med å implementere en livsfaseorientert personalpolitikk. I tillegg til trivsel kan et slikt forebyggende arbeid bidra til å redusere sykefraværet, motvirke utstøting og medvirke til at eldre arbeidstakere står lenger i arbeid.

Langsiktig arbeid
Kompetanseheving hos ledere og tillitsvalgte knyttet til individuell tilrettelegging er et grep som gjøres, men noen brå endringer i en så stor organisasjonen er ikke ønskelig.

- Vi skal bruke tid på denne prosessen. Fremdriften skal være fornuftig for alle parter, og vi ønsker å gjøre dette sammen med ledere og tillitsvalgte, sier HR-rådgiver Anne Britt Solheim.
 
- Vi har allerede hatt en fagdag med lederne om livsfaseorientert personalpolitikk. Tillitsvalgte skal gjennomføre kurs i livsfaseorientert personalpolitikk i februar. Målet er å forankre tankegangen og skape forutsigbarhet. Samtidig skal lederne få god kjennskap til hvilke verktøy som kan benyttes i ulike sammenhenger, sier Solheim.

BIR Privat AS er en bedrift med ca 105 ansatte som håndterer renovasjonen til ca 360 000 innbyggere i 9 kommuner i Hordaland. BIR Privat er en IA-virksomhet.

BIR Privat sin IA-rådgiver ved NAV Freddy Henden og NAV Arbeidslivssenter Hordaland bistår i IA-arbeidet. IA-virksomheter som ønsker å jobbe med livsfaseorientert personalpolitikk kan ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter.


Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet