27.02.2017: Ungdommer lærer om inkluderende arbeidsliv

27.02.2017
Gjennom Ungt Entreprenørskap utvikler elever i videregående skole en ungdomsbedrift. Som i det ordinære arbeidslivet er det også her viktig med et godt arbeidsmiljø.
Jakob Bjørnøy og Kristian Haukås brukte en hel skoledag på Bergen rådhus der de fikk nyttig undervisning av NAV Arbeidslivssenter i hvordan man jobber med inkluderende arbeidsliv, sykefravær og arbeidsmiljø. Foto: Eivind A. Pettersen
Jakob Bjørnøy fra Kleppestø og et knippe klassekamerater har startet en ungdomsbedrift litt utenom det vanlige. - Vi lager lavbudsjetthumor for ungdom og voksne på facebooksiden vår, forteller han.

Hvorfor er det viktig å jobbe med et godt arbeidsmiljø i skolebedriften?

- Vi bruker mange timer sammen der, og må jobbe med miljøet for å sikre at alle har det bra. Det er essensielt for å kunne drive en suksessfull bedrift. Motiverte arbeidere er som oftest bedre arbeidere, sier Bjørnøy til IA i Hordaland.

Nasjonal satsing
Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende satsing der næringsliv og skole sammen jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperevne og tro på seg selv.

Ungdomsbedriftene til guttene har tegnet en samarbeidsavtale med NAV om å bli IA-bedrift. De forplikter seg dermed til å arbeide for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, finne gode løsninger og følge tett opp medarbeidere som er syke. Bjørnøy får anerkjennende nikk av elevkollega Kristian Haukås fra Knarvik.

- Når jeg skal ut i det virkelige arbeidsliv ønsker jeg å tjene penger, men det er like viktig at man har et godt arbeidsmiljø og alle trives i jobben. Dette virker det som man i samfunnet er blitt mer bevisst på, sier Haukås.

Lite mobbing
Begge elevene er enige om at en flink leder tar opp problemer og snakker om dem.

- Jeg tror vi som går på skole generelt er flinke til dette. Det er bevist at terskelen er lavere for mobbing i skolen enn andre steder. I en så stor gruppe, som kanskje omfatter 500 elever, er det nødvendig å ha tiltak som skaper trygge rammer.

20 skoler i Hordaland er registrert med totalt 89 ungdomsbedrifter fordelt på 650 elever inneværende skoleår. 13 bedrifter var med i konkurransen om å bli årets IA-bedrift. For å bli kandidat skrev de en rapport om hvordan de har jobbet med IA i løpet av skoleåret.

Inkluderende Arbeidsliv er en del av skolefaget for elevene på videregående skole. Hver ungdomsbedrift får i oppdrag å utarbeide sin egen IA-plan. Når denne er gjennomgått av NAV Arbeidslivssenter Hordaland vil UE-bedriften bli IA-godkjent i likhet med en ordinær bedrift.

Av Eivind A. Pettersen
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet