08.06.2016: Vellykket renholdskonferanse

08.06.2016
På den internasjonale solidatritetsdagen for renholdere, 15. juni, ble den 6. renholdskonferansen i Hordaland arrangert, av og med NAV og renholdsbransjen i Hordaland.

 

Årets renholdskonferanse samlet 120 deltakere fra private og offentlige aktører i renholdsfaget, for å få inspirasjon, kunnskap og faglige refleksjoner. Ingunn Jacobsen fra Fagforbundet var konferansier og loset oss gjennom dagen.

«Du er mye mer enn det du ikke kan»
Første del av konferansen handlet om psykisk helse og arbeid. Solveig Norland, som er arbeidsgiverlos i NAV Hordaland og Abbas Sharifian, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, holdt et innlegg der de presenterte fakta og nyttige verktøy knyttet til sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Til tross for stor sal og mange deltakere, klarte foredragsholderne å skape både refleksjon og dialog med salen og mellom deltakerne. Magdalena Krossgått, som er medarbeider med brukererfaring i NAV, satte denne kunnskapen i perspektiv, gjennom sin gripende historie som tidligere psykiatrisk pasient. Det �� bli regnet med, å blir trodd på og stilt krav til er viktige holdepunkter for alle mennesker – også for alle de som sliter med psykiske helseutfordringer, formidlet Krossgått.

Gode historier fra egen bransje
Andre del av dagen fikk vi høre om noe av det gode arbeidet som gjøres i ulike bedrifter og enheter i renholdsbransjen her i Hordaland. Bente Kuven Osland, fra ALF, fortalte om det gode arbeidstreningsprogrammet som drives på Klosterhagen hotell. Tett oppfølging og god takhøyde gir mennesker mulighet til å bidra med arbeid og bygge mestring og trening på veien tilbake til arbeidslivet. Patricia Keech fra ISS, fortalte om deres nye livsfase- og seniorpolitikk som skal implementeres fra 1. juli. ISS har vært opptatt av at arbeidstakere over 58 år skal kunne stå i arbeid så lenge som mulig. Å tilrettelegge for deltidsstillinger er et av tiltakene.

Anne Mette Bernes fra Norengros snakket om at våre holdningere til eget og andres arbeid, er knyttet til å se sammenhenger og helhetsbildet. Samarbeid og dialog mellom yrkesgrupper og tjenester på  arbeidsplassen kan bidra til dette. Å bidra til å forme egen arbeidshverdag og eget arbeidsmiljø, var også en del av Brede Edvardsens bidrag. Edvardsen er tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund og viste gjennom eksempler hvordan engasjerte og kunnskapsrike tillitsvalgte og verneombud kan gjøre en forskjell. Dagen ble avrundet ved markedskoordinator Kristin Hool, som gikk gjennom de mange virkemidlene NAV har knyttet til forebygging, sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Av Siri Torvestad Nerheim

Presentasjoner

"Du er så mye mer enn alt du ikke kan" - et foredrag om arbeid og psykisk helse (Presentasjon i pdf)
Arbeidsgiverlos i NAV, Solveig Norland // Medarbeider med brukererfaring i NAV, Magdalena Krossgått // IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, Abbas Sharifian

Bedriftseksempel: ALFs bidrag i inkluderingsarbeidet (Presentasjon i pdf)
Bente Kuven Osland fra ALF

Bedriftseksempel: Yrkesstolthet (Presentasjon i pdf)
Renholdskonsulent ved Nor Engros - K.J. Brusdal AS, Anne Mette Bernes

Bedriftseksempel: ISS sin senior og livsfasepolitikk (Presentasjon i pdf)
Patricia Keech fra ISS.

Tillitsvalgtsrollen i IA-arbeidet (Presentasjon i pdf)
Brede Edvardsen fra NAF

Virkemidler fra NAV (Presentasjonen i pdf)
Markedskoordinator ved NAV Fana, Kristin Hool


 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet