14.05.2018: Vi trenger full sykelønn

14.05.2018
Tallene tyder på at det er arbeidsplassene som ikke er friske. Da er kutt i sykelønnen til ansatte feil løsning, skriver distriktssekretær i LO Hordaland, Roger Pilskog, i en kronikk i BT.
Roger%20Pilskog
Advarer mot kutt i sykelønnen. Distriktssekretær i LO Hordaland, Roger Pilskog, tar til orde for fortsatt full sykelønn. (Foto: LO Hordaland)
I BT den 18. april kan vi lese at Fylkesdirektør i NAV, Tommy Johansen, tar til orde og vil ha debatt om kutt i sykelønnsordningen.
 
Det vises til kostnad ved antall tapte arbeidsdager for det legemeldte fraværet, og at velferdsmodellen er under press som følge av fallende oljeinntekter. Da sykelønn fra første dag ble innført for vel 40 år siden, var det ikke overflod av oljeinntekter som var begrunnelsen. Som Sturla Gjesdal skriver 27. april, å gi full lønn under sykdom var å rette opp en sosial urett. Fram til da hadde sykelønn vært forbeholdt andre enn "de på gølvet". Kutt i sykelønn vil slik sett øke forskjell på folk ytterligere, og som vi kan se eksempler på fra andre land, økte forskjeller gir en betydelig  samfunnskostnad.
 
Det er sjeldent at mennesker er friske hver dag, hele livet. Sykdom fordeler seg ikke rettferdig, og et sykefravær vil vi alltid ha. Vi vet at noen i sitt arbeid utsettes for større fysiske belastninger, for smitte, for vær og vind. Det er mye ulikt arbeid, men felles for de fleste i slike jobber, er at de ikke kan ha hjemmekontor når det butter i mot. Felles for oss alle, er at dette er mennesker vi er avhengig av, for at samfunnshjulet skal gå rundt.
 
Når Johansen tar til orde for en revitalisert IA avtale, og samtidig henter argumentasjon fra Bedriftsforbundet, som ikke er part i IA avtalen, fremstår det i beste fall som en pussighet. At forbundet vil kutte i sykelønn, er kjent. Deres fremstilling av den svenske sykelønnsordningen er imidlertid fullstendig feil. Det er riktig at fraværet i Sverige gikk kraftig ned for en tid siden. Det skyldtes særlig at sykelønnas varighet ble redusert. Det hadde ingenting med kutt i ordningen ellers å gjøre, for karensdag og egenandel hadde svenskene allerede i 1993. Sverige hadde således en tid dobbelt så høyt fravær, med omtrentlig samme nivå på sykelønnen som nå.
 
Som Johansen skriver, har industrien gode resultat å vise til hva gjelder reduksjon av sykefravær, mens det står verre til i offentlig sektor. Generelt riktig, og Norsk Industri har gjort en god jobb med IA avtalen. Men det er mer interessant å observere at sykefravær er ulikt, i tilsynelatende like bransjer. Det er ikke alle bransjer i privat sektor som gjør det like bra som Norsk Industris medlemmer. Det er heller ikke alle medlemmer i Norsk Industri som gjør det like bra. Og det er selvsagt ikke alle virksomheter i offentlig sektor det står like galt til med, det finnes dem som gjør det riktig bra.
 
NAV Hordaland presterer ikke selv spesielt bra med 7,2% legemeldt fravær i 4 kvartal i 2017. Men både der, og hos andre virksomheter, vil vi finne forskjeller. Når tallene kan tyde på at forskjeller i sykefravær ikke har opplagte forklaringer i arbeidets art, er det nærliggende å tenke på arbeidsmiljø forøvrig. Generelt kan det noteres at virksomheter som presterer bra, har lavt sykefravær og høy grad av tillit mellom ansatte og ledelse, kjennetegnes av at de har god organisering av arbeidet, og har ledere som ser de ansatte. Når økning i legemeldt fravær har årsaker som "lettere psykiske lidelser", kan det jo være at vi er i ferd med å bli mer skjøre mennesker. Det kan og være det finnes arbeidsplasser som ikke er frisk. Men arbeidsplassen kan ikke sykemeldes, der må eieren ta ansvar, og legge til rette for at den skal være frisk.
 
I IA avtalen er det mye som er prøvd, noen tiltak har effekt, andre ikke. Og det gjenstår utvilsomt nye tiltak å forsøke, som kan diskuteres mellom partene. Å kutte i sykelønna er ikke et av dem. For det første har det marginal effekt. For det andre vil diskusjonen etter alt å dømme være over.

Roger Pilskog
Distriktssekretær LO Hordaland og medlem i IA-rådet i Hordaland

Kronikken sto på trykk i Bergens Tidende 11. mai
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet