29.09.2020: Webinarar for barnehagar i oktober

29.09.2020
NAV inviterer til sju ulike webinarar for ansatte i barnehagar i oktober. Meld deg på!
preview_COLOURBOX18076995%203
(Foto: Colourbox)
NAV har ei spesiell satsing mot barnehageansatte frå 13 til 21. oktober. I løpet av disse dagane kan du dine kollegaer følgje heile sju webinarar. Her er titlane:

13. okt //  Få den sjukmelde raskare tilbake i jobb
I dei fleste sjukefråværstilfelle kan du få den tilsette til å kome raskare tilbake på jobb. Webinaret gir deg svar på korleis du får dette til.

13. okt // Oppfølgingsplan som fungerer
Bruken av oppfølgingsplan er lovbestemt og sikrar dialog, dokumentasjon og framdrift.
Webinaret gir eksempel på oppfølging av sjukemelde.

14. okt // Dialogmøte som fungerer
Dialogmøte med den sjukemelde er lovbestemt.
I webinaret lærer du om korleis dialogmøte gir gode resultat og framdrift.

14. okt // Kva er eigentleg tilretteleggingspikt og medverknadsplikt?
Arbeidsgjevar har tilretteleggingsplikt og skal ivareta arbeidstakar så langt råd er.
Arbeidstakar har medverknadsplikt og skal bidra for å finne løysingar.

20. okt // Godt arbeidsmiljø er ikkje berre kaker på fredag
Arbeidsmiljø handlar om korleis arbeidet blir planlagt, organisert og gjennomført.

20. okt // Arbeidsmiljø skaper du best i samarbeid med tillitsvalde og verneombod
Samarbeidet mellom leiar, tillitsvald og verneombod er grunnleggande for å skape eit godt arbeidsmiljø.

21. okt // Tilsette har ulike behov i ulike livsfasar
Dei beste arbeidsplassane planlegg for at tilsette har ulike behov for oppfølging og tilrettelegging i ulike fasar av livet.

Les meir om webinar her
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet